ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-1890 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi | arts.artuklu.edu.tr


ARTS, ULAKBİM tarafından taranan TR Dizin dergi listesi ile EBSCO tarafından taranan Central & Eastern European Academic Source Database listesinde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında çıkar. Editörlerin kararı ile ek ve özel sayılar çıkarılabilir.

ARTS, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine varacak biçimde çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-1890 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi | arts.artuklu.edu.tr
Kapak Resmi


ARTS, ULAKBİM tarafından taranan TR Dizin dergi listesi ile EBSCO tarafından taranan Central & Eastern European Academic Source Database listesinde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında çıkar. Editörlerin kararı ile ek ve özel sayılar çıkarılabilir.

ARTS, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine varacak biçimde çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.

Dizinler