e-ISSN: 2687-1890
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Özel Sayı Çağrısı — Disiplinlerötesi Bir Uğrak: Dijitalleşme

ARTS, ULAKBİM tarafından taranan TR Dizin dergi listesi ile EBSCO tarafından taranan Central & Eastern European Academic Source Database listesinde yer alan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında çıkar. Editörlerin kararı ile ek ve özel sayılar çıkarılabilir.

01 Ağustos 2021 tarihli Editör Kurulu kararı gereği 6'ncı sayıdan itibaren salt sanat perspektifli beşeri bilim çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

2022 - Sayı: 8

Araştırma Makalesi

13. Sofra Sırları'nda Kadın Oluş

Çeviri

1. Diegesis - Mimesis

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.