Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Turkey
iozcosar@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Baş Editör

Doç. Dr. Mehmet IŞIK

Turkey
mehmet.isik35@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-1682-2610
Konular: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları,Sinema,İletişim Çalışmaları,Siyaset Bilimi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Baş Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Emre AŞILIOĞLU

Turkey
emre.asilioglu@hotmail.com
Konular: Güzel Sanatlar
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Sezer Ahmet KINA

Turkey
sezerkina@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0814-6915
Konular: Radyo-Televizyon,Sinema
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Kansu ÖZDEN

Turkey
kansuozden@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5677-3932
Konular: Grafik Tasarımı,Güzel Sanatlar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Sanat Editörü

Prof. Dr. Ayla KANBUR

Turkey
aylakanbur.ayla@gmail.com
Konular: Sinema Kuramları,Sinema,Film Eleştirisi,Sinema,İletişim Çalışmaları,Felsefe
Kurum: Düzce Üniversitesi

Türkçe Dil Editörü

Arş. Gör. Buğra KİBAROĞLU

Turkey
bugrakibaroglu90@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2287-668X
Konular: Sinema,Sinema ve Estetik,Sinema Kuramları,Film Eleştirisi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Dil Editörü

Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

Turkey
eozdemir2002@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8125-6486
Konular: Uluslararası Siyaset,Bölgesel Çalışmalar,Askeri Tarih,Uluslararası Güvenlik,Uluslararası İlişkiler,Siyaset Bilimi,Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fransızca Dil Editörü

Arş. Gör. İlker KAFALI

Turkey
kafali.ilker12@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3559-0632
Konular: İletişim Sosyolojisi,İletişim Ekonomisi,İletişim Araştırmaları
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi