Dergi Kurulları

Mardin Artuklu Üniversitesi adına imtiyaz sahibi

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar
ibrahimozcosar@artuklu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-0776-4129 
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mardin, Türkiye
Mardin Artuklu University Faculty of Literature, Mardin, Turkey
osmanlı tarihi, kent tarihi, yenileşme tarihi
ottoman history, urban history, renewal history

Editör

Prof. Mehmet Işık Prof.
mehmet.isik@artuklu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-1682-2610 
Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mardin, Türkiye
Mardin Artuklu University Faculty of Fine Arts, Mardin, Turkey
belgesel film - politik sinema, sinema tarihi, film eleştirisi
documentary film - political cinema, cinema history, movie review

Editör yardımcısı

Arş. Gör. Sezer A. Kına Res. Assist.
sezerkina@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0814-6915 
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye
Başkent University Faculty of Communication, Ankara, Turkey
film çalışmaları, medya ve iletişim, fotoğraf ve video
film studies, media and communication, photography and video

Sanat editörü

Prof. Dr. Ayla Kanbur Prof.
aylakanbur@duzce.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-6123-3551 
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Düzce, Türkiye
Düzce University Faculty of Art Design and Architecture, Düzce, Turkey
sinema kuramları, sinema ve estetik, sinema sosyolojisi
cinema theories, cinema and aesthetics, cinema sociology

Beşeri bilimler editörü

Prof. Dr. Sedat Cereci Prof.
scereci@mku.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-3762-6483
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi, Hatay, Türkiye
Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Communication, Hatay, Turkey
iletişim sosyolojisi, kültürlerarası iletişim, iletişim etiği
communication sociology, ıntercultural communication, communication ethics

Türkçe dil editörü

Prof. Dr. Funda Masdar Prof.
fmasdar@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6824-7793
Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bitlis, Türkiye
Bitlis Eren University Faculty of Fine Arts, Bitlis, Turkey
belgesel film, film yapım-yönetimi, video tasarımı
documentary film, filmmaking and directing, video tasarımı

İngilizce dil editörü

Doç. Dr. Emrah Özdemir Assoc. Prof.
eozdemir@kho.msu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-8125-6486 
Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Ankara, Türkiye
National Defence University Army War College, Ankara, Turkey
sanat ve uluslararası ilişkiler, savaş ve medya, savaş ve sinema
art and international relations, war and media, war and cinema

Editör kurulu

Prof. Dr. Celal Oktay Yalın Prof.
oktayyalin@maltepe.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-4768-721X
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Maltepe University Faculty of Communication, İstanbul, Turkey
sinema-tv yapım ve yönetimi, film yapım-yönetimi, belgesel film
cinema-tv production and management, filmmaking and directing, documentary film

Prof. Dr. Çağrı Bulut Prof.
cagri.bulut@yasar.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-3291-673X
Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, Türkiye
Yaşar University Faculty of Business Administration, İzmir, Turkey
girişimcilik, stratejik yönetim, teknoloji ve yenilik
entrepreneurship, strategic management, technology and innovation

Prof. Dr. Selma Köksal Prof.
selmakoksalcekic@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6911-5442
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Düzce, Türkiye
Düzce University Faculty of Art Design and Architecture, Düzce, Turkey
film yapımı, sinema-tv yapım ve yönetimi, sinema kuramları
filmmaking, cinema-tv production and management, cinema theories

Prof. Dr. Şakir Eşitti Prof.
sakir.esitti@comu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-9270-5363
Çanakkale Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çanakkale, Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Communication, Çanakkale, Turkey
gazetecilik, medya araştırmaları, yeni medya çalışmaları
journalism, media research, new media studies

Doç. Kutlu Gürelli Assoc. Prof.
gurelli@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-1103-3057
Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mardin, Türkiye
Mardin Artuklu University Faculty of Fine Arts, Mardin, Turkey
resim, disiplinlerarası sanat, güzel sanatlar
painting, interdisciplinary art, fine arts

Doç. Dr. Mehtap Hisarcıklılar Assoc. Prof.
m.hisarciklilar@staffs.ac.uk
https://orcid.org/0000-0002-2313-1375
Coventry Üniversitesi Finansal ve Kurumsal Bütünlük Araştırma Merkezi, Coventry, İngiltere
Coventry University Research Centre for Financial and Corporate Integrity, Coventry, England
inovasyon, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması, sosyal eşitsizlikler
innovation, gender mainstreaming, social inequalities

Doç. Yıldız Ersağdıç Assoc. Prof.
yildiz.ersagdic@deu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-6040-2402
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, Türkiye
Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts, İzmir, Turkey
resim, minimalizm, sanat ve ideoloji
painting, minimalism, art and ideology

Dr. Öğr. Üyesi Gulshen Sakhatova Assist. Prof.
gulshen.sakhatova@ucy.ac.cy
https://orcid.org/0000-0001-7642-035X
Cyprus Üniversitesi Türk ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi, Lefkoşa, Güney Kıbrıs
Cyprus University Department of Turkish and Middle Eastern Studies, Nicosia, South Cyprus
türkoloji, dilbilim, edebiyat
turkology, linguistics, literature

Danışma kurulu

Prof. Maria Dolores Notari Abad Prof.
https://orcid.org/0000-0003-2411-2042
Alcora Yüksek Seramik Okulu Superior Ceramic School of Alcora

Prof. Dr. Paul Gwynne Prof.
https://www.researchgate.net/profile/Paul-Gwynne
Roma Amerikan Üniversitesi The American University of Rome

Prof. Dr. Manuela Maria Fernandes Penafria Prof.
https://orcid.org/0000-0001-7209-1421
Beria Üniversitesi University of Beira Interior

Prof. Dr. Hüseyin Köse Prof.
https://orcid.org/0000-0001-5697-9009
Atatürk Üniversitesi Atatürk University

Prof. Dr. Serdar Yılmaz Prof.
https://orcid.org/0000-0003-3773-3067
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir University

Doç. Dr. Kezban Sönmez Assoc. Prof.
https://orcid.org/0000-0002-7640-9537
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University

Doç. Nesrin Yeşilmen Assoc. Prof.
https://orcid.org/0000-0002-8179-9728
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Artuklu University

Doç. Dr. Semih Büyükkol Assoc. Prof.
https://orcid.org/0000-0003-0530-9931
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University

Doç. Serap Emmungil Karamanoğlu Assoc. Prof.
https://orcid.org/0000-0002-7093-3012
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe University

Doç. Seniha Ünay Selçuk Assoc. Prof.
https://orcid.org/0000-0001-9851-850X
Düzce Üniversitesi Düzce University

Doç. Evrim Özlem Kavcar Assoc. Prof.
https://orcid.org/0000-0001-9494-3795
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Artuklu University

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Işık Sarıalioğlu Assist. Prof.
https://orcid.org/0000-0002-2015-3341
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Artuklu University

Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır Assist. Prof.
https://orcid.org/0000-0003-0348-2319
Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül University


Son Güncelleme Zamanı: 5.07.2024 09:51:02

ARTS, CC BY-NC 4.0 ile lisanslanmaktadır cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1