Yazım Kuralları

Makale şablonu için buraya tıklayınız

Atıf ve kaynakça yazım kuralları için buraya tıklayınız

1. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'nde Türkçe ve İngilizce yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da editör kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri çalışmalar da bulunabilir. Ayrıca 1500 - 3500 kelimelik eser eleştirileri, kitap tanıtımları ya da toplantı/galeri/sergi/festival değerlendirmeleri, görüşme gibi yazılar da yer alabilir. Makaleler, referanslar dâhil 3500 - 8500 kelime arasında olmalıdır. Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına dipnot olarak yerleştirilmelidir.

2. Her çalışmada 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract (en az üç en fazla altı adet ve özel isimler de dahil küçük harflerle yazılmış anahtar sözcükle birlikte) yer almalıdır. Türkçe hazırlanmış çalışmaların sonunda 600-750 kelimelik Extended Abstract eklenmelidir. Çalışmalar, Word tabanlı kelime işlemcide (.docx uzantılı) kaydedilmelidir.

3. Yazarlar; çalışmalarını, değerlendirilmesi talebiyle göndermeden önce, belirli biçimsel ve bibliyografik kurallara uygun hale getirmelidir. 

4. Editörler tarafından yapılan ön inceleme sonucunda aksi bir durumla karşılaşılması durumunda çalışma yazarlara iade edilir. Ayrıca hakem değerlendirmesi ve editör kararı neticesinde revizyon istenen çalışmalar da yazarlara geri gönderilir. Bu durumlarda yazarların editör tarafından yapılan tespitler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarını yeniden göndermesi gerekmektedir. Talep edilen düzeltmeleri, editöryal planlamalar dahilinde aksi belirtilmedikçe, on beş (15) gün içerisinde göndermeyen yazarların çalışmaları reddedilir.

5. Yazarların akademik çalışmalarını etik kurallara uygun şekilde hazırlaması ve dergimize benzerlik (intihal analiz) programlarından geçirerek göndermesi gerekmektedir.

6. Yazarlar, "makale gönder" adımlarını takip ederken kendi isimlerini eksiksiz yazmalı, unvanlarının DergiPark sisteminde güncel olduğuna dikkat etmeli, çalışmalarının başlıklarını başlıkta yer alan kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazmalı, çalışmalarının Türkçe başlık ve özetine ek olarak İngilizce ve/veya diğer dillerde yazılmış başlık ve özetlerini de mutlaka eklemeli, anahtar kelimelerin içinde özel isim geçse dahi kesinkes küçük harfle yazılması gerektiği kaidesine dikkat etmelidir.

7. Hakem süreci tamamlanan çalışmaların yazarlarının, çalışmalarının dergimizde yayınlanmasına izin verdiğine ilişkin ilgili belgeleri doldurması, imzalaması ve taratıp DergiPark sistemine yüklemesi gerekmektedir. Editör Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalışmaların telif hakkı Mardin Artuklu Üniversitesi ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'ne aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.