Hakkında

ARTS, ULAKBİM tarafından taranan TR Dizin dergi listesi ile EBSCO tarafından taranan Central & Eastern European Academic Source Database listesinde yer alan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında çıkar. Editörlerin kararı ile ek ve özel sayılar çıkarılabilir.

01 Ağustos 2021 tarihli Editör Kurulu kararı gereği 6'ncı sayıdan itibaren salt sanat perspektifli beşeri bilim çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.