Amaç ve Kapsam

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, sanat ve beşeri bilim kesişiminde üretilen akademik çalışmaların yaratacağı bir kamusallığı amaç edinir. Bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların bu kesişim içinde kalan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını, ilgili bilim ve sanat çevrelerine sunmak için çıkar. Bu amaçla, dergide sanat ve beşeri bilim alanıyla ilgili özgün araştırma makaleleri, derlemeler, çeviriler, olgu sunumları, kitap değerlendirmeleri ve editöre mektuplar yayımlanır.

Bağımsız, çift taraflı kör hakem değerlendirmeli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan ARTS için Türkçe ve İngilizce yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmış veya başka bir mecrada değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Yazım kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen çalışmalar alanında uzman iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Editör Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uyar ve hakemlerin yorumlarını dikkate alarak değerlendirme sürecini yürütür. Çalışma için nihai kararı Editör verir.

Dergide sanat perspektifli beşeri bilim çalışmalarına yer verilmektedir. Bu çerçevede sanatın salt teknik ve kapalı bir terminoloji içerisinden yorumlanması yerine beşeri bilim epistemolojisi içinden okunması, dolayısıyla toplumsal bağlamının gözetilmesi tercih edilmektedir.

Bir yazardan birden fazla çalışma başvurusu aynı dönem içerisinde kabul edilmez. İlan edilen kabul tarihleri dışında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Çalışma kabul edilen genel araştırma alanı: Sanat ve beşeri bilimler

Anahtar kelimeler: görsel ve işitsel sanatlar, klasik çalışmalar, sosyoloji, tarih, dilbilim, edebiyat, felsefe

Yayımlanma Ayları
Şubat Eylül
Son Güncelleme Zamanı: 20.03.2024 03:07:15

ARTS, CC BY-NC 4.0 ile lisanslanmaktadır cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1