Amaç ve Kapsam

ARTS, sanat ve beşeri bilim kesişiminde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Buradan hareketle bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların bu kesişim içinde kalan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Bu amaca bağlı olarak hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak ARTS'ın amacına en uygun somut çıktısı olacaktır.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'nde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da editör kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri çalışmalar da bulunabilir.

Dergimizde sanat perspektifli beşeri bilim çalışmalarına yer verilmektedir. Bu çerçevede sanatın salt teknik ve kapalı bir terminoloji içerisinden yorumlanması yerine beşeri bilim epistemolojisi içinden okunması, dolayısıyla toplumsal bağlamının gözetilmesi tercih edilmektedir.

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.