Özel Sayı Çağrısı — Disiplinlerötesi Bir Uğrak: Dijitalleşme

Dijitalleşme, toplumsal yaşamın düzenlenmesinde ve icrasında artık kitlesel bir fenomen. Bu durum onu birçok bilim ve disiplin içerisinden akademik ve sınai olarak odak nesnesi hâline getiriyor. İçerisinde yaşanılan tarihsel dönemin anılmasında da başta gelen önadlardan biri olmasını sağlıyor. Özellikle beşeri ve sosyal bilim kesişimine temas eden alan ve disiplinleri epistemolojik ve metodolojik bağlamda konvansiyonel kabullerini ve işleyiş pratiklerini güncellemeye çağırmasının yanı sıra, sanatsal ve medyatik olarak üretimin örgütlenmesinde, çıktıların biçimlenmesinde ve dağıtımın gerçekleşmesinde de sayısız alternatif sunuyor.

Tarihsel ve toplumsal bir olgu olarak dijitalleşmenin göze çarpan bu seyri, araştırmacıların her "yeni"liğe bir "devrim" payesi vermesi heyecanından bağışık ilerlemiyor. Bu durumda dijitalleşme hem toplumsal işleyiş hem akademik araştırma pratikleri hem de sanatsal ve medyatik üretim bakımından dizgesel bir şekil değişikliğini mi gösteriyor? Yahut aslında yaşanan, her bir alan dahilinde salt mevcut paradigmaların dijitalleşmeye dair konjonktürel açılımlardan beslendiği mi? Bu sorular, okuduğunuz satırlarla çağrısı yapılan ve 2022 yılının son ayında çıkacak özel sayının üzerine eğileceği temel dikotomik sorunsalı özetliyor. Dolayısıyla yayımlanmak talebiyle değerlendirilmek üzere derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanarak DergiPark sistemi üzerinden Ekim'in son gününe kadar gönderilmesi gereken çalışmaların, kesinkes determinist bir bakış açısını dışlaması, onun yerine ilişkisel ve maddeci bir çözümleme ve/veya üstsoyutlama mantığını haiz olması bekleniyor.


Doktorant, Arş. Gör. Sezer Ahmet Kına
Özel Sayı Editörü

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.