Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda makale gönderme, değerlendirme, yayım ve erişim süreçleri için herhangi bir ücretlendirme politikası gütmemekte, tüm bu hizmetleri bedelsiz sağlamaktadır.