Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A View on Turkish Rap/Hip Hop Music From Perspective of Positive Psychology

Yıl 2022, Sayı: 7, 30 - 56, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.977352

Öz

Music, which has a history as long as human history; It has been used effectively in various fields. It is known that music, which has a great effect on human psychology, has played an important role in mental health treatment for centuries. Among the music genres, rap/hip hop music is one of the most listened music in Turkey and in the world. This music contains content for young people to express themselves, to feel good, to look to the future with hope and to struggle with problems. These features of rap/hip hop are similar to the main study subjects of positive psychology. From this point of view, in this research, it is aimed to examine rap/hip hop music lyrics, which mostly emphasize power and hope, from a positive psychology perspective. In this study, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. A total of 46 songs by rap/hip hop artists named Ceza, Sagopa Kajmer, Ezhel & Murda, Ben Fero and Norm Ender were analyzed. As a result of the content analysis on the lyrics of these 46 songs, 17 themes, which are the main study subjects of positive psychology, were created. It has been seen that the most common themes in rap/hip hop songs are resilience, emotions, and motivation. Other themes are social support, strengths, patience, hope, quality of life, romantic relationship, life goals, gratitude, empathy, spirituality, forgiveness, flow, self-esteem, and meaning in life.

Kaynakça

 • Akarsu, B. (1998). Mutluluk Ahlakı (1. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Angı, E. Ç. (2013). Müzik Kavramı ve Türkiye’de Dinlenen Bazı Müzik Türleri. İdil Dergisi. 2(10), 59-81.
 • Carr, A. (2015). Pozitif Psikoloji (Çev. Ü. Şendilek). Kaknüs Yayınları.
 • Eroğlu, E. (2017a). Benim Stilim. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017b). Yarem. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017c). Kara Toprak. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017d). Kaktüs. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017e). Avare. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017f). Sonumu Görüyorum. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017g). O Zaman Dans. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • FEE: Foundation for Economic Education (2013). Hip Hop: A Free-Market History. https://fee.org/articles/hip-hop-a-free-market-history
 • Güney, S., Pekman, C., & Kabaş, B. (2013). Sokaklardan “Club”lara: Alman-Türk Gençliğinin Müzik Serüveni. İstanbul University Journal of Sociology, 3(27), 251-271.
 • Hefferon, K. & Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji: Kuram, Araştırma ve Uygulamalar (Çev. T. Doğan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020a). Made in Turkey. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020b). Boynumdaki Chain. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020c). Anadolu Flex. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020d). Cümle Alem. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020e). Söz. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020f). Aya. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020g). Bi Sonraki Hayatımda Gel. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • Jarden, A., Rashid, T., Roache, A., Lomas, T., & Adiguzel, G. (2019). Pozitif Psikoloji Uygulamalarında Etik İlkeler. International Journal of Wellbeing, 9(3), 1-33.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları: Nicel, Nitel ve Karma yaklaşımlar (Çev. S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kurt, B. (2020). Farklı Kültürel Zeminlerde Benzer İfade Biçimleri: Âşıklık Geleneği ve Rap Müzik. Folklor Akademi Dergisi, 3(1), 16-35.
 • Neff, K. D. (2011). Self‐compassion, Self‐esteem, and Well‐being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1-12.
 • Otcan, S. (2020). Türk Rap Müziğinde Yaşanan Değişim. Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Özçalkan, B. (2015a). Aç Kalbini. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015b). Yok Geri Dönmek. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015c). Milyon Farklı Hikâye. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015d). Ne De Zor. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015e). Sor Bize. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015f). Suspus. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015g). Sessizlik. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015h). Hoş Geldiniz. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015i). Ders Al. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015j). Kime Anlatsam. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013a). Istakoz. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013b). İster İstemez. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013c). Uzun Yollara Devam. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013d). Benim Hayatım. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013e). Yaptığın Hatalar Kadar Büyük Olmadın. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013f). Bulun. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013g). Taşlama. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013h). Dalgın. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013i). Durdur Beni. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013j). Düşünmek İçin Vaktin Var. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013k). Kalp Hastası. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013l). Sabah Fabrikam. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013m). Bugünün Elleri Boştu Ya Yarın? Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013n). Baytar. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Proyer, R. (2017). Positive Psychology. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Ed) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological Well-being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10-28.
 • Schueller, S. M., & Parks, A. C. (2014). The Science of Self-help. European Psychologist. 19(2), 145–155.
 • Seligman, M. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Spotify - Wrapped (2020). https://open.spotify.com/
 • Şenel, O. (2015). Türk Diaspora Gençliğinde Kültürel Kimliğin Dönüşümü: Hiphop, Entegrasyon ve Eğlence Mekânları. Journal of International Social Research, 8(37), 1122-1132.
 • Taş, H. (2020). İlkokul Öğrencilerinin Müzik Türü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (44), 355-378.
 • Vink, A. (2009). Living apart together: A Relationship Between Music Psychology and Music Therapy. Nordic Journal of Music Therapy. 10(2). 144-158.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, F. (2019a). Diskotek. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019b). Demet Akalın. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019c). 3 2 1. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019d). Motivasyon. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019e). Yaylan. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019f). Biladerim İçin. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019g). Buldum. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019h). Babafingo. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Zurkova, M. (2017). Contemporary Afro-American Poets and Hip-hop: Rhythm, Rhyme, and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Masaryk University Department of English and American Studies, Brno.

Türkçe Rap/Hip Hop Müziğine Pozitif Psikoloji Perspektifinden Bir Bakış

Yıl 2022, Sayı: 7, 30 - 56, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.977352

Öz

İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olan müzik çeşitli alanlarda etkili şekilde kullanılmıştır. İnsan psikolojisi üzerinde de önemli bir etkisi bulunan müziğin yüzyıllardır ruh sağlığı tedavisinde önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. Müzik türlerinden rap/hip hop müziği ise Türkiye ve dünyada en çok dinlenen müziklerin başında gelmektedir. Bu müzik gençlerin kendilerini rahat ifade etmelerine, iyi hissetmelerine, geleceğe umutla bakmalarına ve sorunlarla mücadele etmelerine ilişkin içerikler barındırmaktadır. Rap/hiphop’ın bu özellikleri pozitif psikolojinin temel çalışma konularıyla benzerlik göstermektedir. Buradan hareketle bu araştırmada doğası gereği çoğunlukla güç ve umudu vurgulayan rap/hip hop müzik sözlerinin pozitif psikoloji perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu çalışmada Ceza, Sagopa Kajmer, Ezhel & Murda, Ben Fero ve Norm Ender isimli rap/hip hop sanatçılarına ait toplamda 46 şarkı incelenmiştir. Bu 46 şarkıdaki sözler üzerinde yapılan içerik analizi sonucu pozitif psikolojinin temel çalışma konularından olan 17 tema oluşturulmuştur. Rap/hip hop şarkılarda en sık rastlanan temaların psikolojik sağlamlık/yılmazlık, duygular ve motivasyon olduğu görülmüştür. Diğer temalar ise sosyal destek, güçlü yönler, sabır, umut, yaşam kalitesi, romantik ilişki, yaşam amacı, şükran/minnettarlık, empati, maneviyat, affedicilik, akış, özsaygı ve yaşamda anlam olarak sıralanmıştır.

Kaynakça

 • Akarsu, B. (1998). Mutluluk Ahlakı (1. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Angı, E. Ç. (2013). Müzik Kavramı ve Türkiye’de Dinlenen Bazı Müzik Türleri. İdil Dergisi. 2(10), 59-81.
 • Carr, A. (2015). Pozitif Psikoloji (Çev. Ü. Şendilek). Kaknüs Yayınları.
 • Eroğlu, E. (2017a). Benim Stilim. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017b). Yarem. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017c). Kara Toprak. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017d). Kaktüs. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017e). Avare. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017f). Sonumu Görüyorum. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • Eroğlu, E. (2017g). O Zaman Dans. Aura [Dijital Platform]. Türkiye: EMI Turkey.
 • FEE: Foundation for Economic Education (2013). Hip Hop: A Free-Market History. https://fee.org/articles/hip-hop-a-free-market-history
 • Güney, S., Pekman, C., & Kabaş, B. (2013). Sokaklardan “Club”lara: Alman-Türk Gençliğinin Müzik Serüveni. İstanbul University Journal of Sociology, 3(27), 251-271.
 • Hefferon, K. & Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji: Kuram, Araştırma ve Uygulamalar (Çev. T. Doğan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020a). Made in Turkey. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020b). Boynumdaki Chain. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020c). Anadolu Flex. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020d). Cümle Alem. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020e). Söz. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020f). Aya. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • İpekçioğlu, Ö.S. & Doğan, Ö. (2020g). Bi Sonraki Hayatımda Gel. Made in Turkey [Dijital Platform]. Hollanda: NoahsArk.
 • Jarden, A., Rashid, T., Roache, A., Lomas, T., & Adiguzel, G. (2019). Pozitif Psikoloji Uygulamalarında Etik İlkeler. International Journal of Wellbeing, 9(3), 1-33.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları: Nicel, Nitel ve Karma yaklaşımlar (Çev. S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kurt, B. (2020). Farklı Kültürel Zeminlerde Benzer İfade Biçimleri: Âşıklık Geleneği ve Rap Müzik. Folklor Akademi Dergisi, 3(1), 16-35.
 • Neff, K. D. (2011). Self‐compassion, Self‐esteem, and Well‐being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1-12.
 • Otcan, S. (2020). Türk Rap Müziğinde Yaşanan Değişim. Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Özçalkan, B. (2015a). Aç Kalbini. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015b). Yok Geri Dönmek. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015c). Milyon Farklı Hikâye. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015d). Ne De Zor. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015e). Sor Bize. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015f). Suspus. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015g). Sessizlik. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015h). Hoş Geldiniz. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015i). Ders Al. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özçalkan, B. (2015j). Kime Anlatsam. Suspus [Dijital Platform]. Türkiye: Esen Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013a). Istakoz. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013b). İster İstemez. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013c). Uzun Yollara Devam. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013d). Benim Hayatım. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013e). Yaptığın Hatalar Kadar Büyük Olmadın. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013f). Bulun. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013g). Taşlama. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013h). Dalgın. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013i). Durdur Beni. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013j). Düşünmek İçin Vaktin Var. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013k). Kalp Hastası. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013l). Sabah Fabrikam. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013m). Bugünün Elleri Boştu Ya Yarın? Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Özyavuz, Y. (2013n). Baytar. Kalp Hastası [Dijital Platform]. Türkiye: Melankolia Müzik.
 • Proyer, R. (2017). Positive Psychology. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Ed) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological Well-being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10-28.
 • Schueller, S. M., & Parks, A. C. (2014). The Science of Self-help. European Psychologist. 19(2), 145–155.
 • Seligman, M. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Spotify - Wrapped (2020). https://open.spotify.com/
 • Şenel, O. (2015). Türk Diaspora Gençliğinde Kültürel Kimliğin Dönüşümü: Hiphop, Entegrasyon ve Eğlence Mekânları. Journal of International Social Research, 8(37), 1122-1132.
 • Taş, H. (2020). İlkokul Öğrencilerinin Müzik Türü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (44), 355-378.
 • Vink, A. (2009). Living apart together: A Relationship Between Music Psychology and Music Therapy. Nordic Journal of Music Therapy. 10(2). 144-158.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, F. (2019a). Diskotek. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019b). Demet Akalın. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019c). 3 2 1. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019d). Motivasyon. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019e). Yaylan. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019f). Biladerim İçin. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019g). Buldum. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Yılmaz, F. (2019h). Babafingo. Orman Kanunları [Dijital Platform]. Türkiye: Ben Fero.
 • Zurkova, M. (2017). Contemporary Afro-American Poets and Hip-hop: Rhythm, Rhyme, and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Masaryk University Department of English and American Studies, Brno.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makale
Yazarlar

Oğuzhan YILDIRIM
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8174-9640
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Yıldırım, O. (2022). Türkçe Rap/Hip Hop Müziğine Pozitif Psikoloji Perspektifinden Bir Bakış . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , (7) , 30-56 . DOI: 10.46372/arts.977352