Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Roman Opalka Example in the Relations Between Arts and Eternity

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5, 42 - 59, 17.02.2021
https://doi.org/10.46372/arts.825792

Öz

Infinity is one of the concepts that everyone knows but difficult to define, discuss and agree on. This is because it is beyond all human experience. The human mind is accustomed to dealing with finite things expressed with finite thoughts. Since defining this limitless concept may mean limiting it, there is a possibility that it may conflict with its content. The history of the concept of infinity, which is frequently used in the fields of mathematics, religion and philosophy, goes back to the Ancient Greek Period. Another area in which the concept of infinity has become the most different and most original apart from philosophy and science is art. Art is in an effort to break the established, usual patterns. In this respect, it is, in a sense, a medium that opens the door to the infinite. In Roman Opalka, one of the important representatives of conceptual art, he produced his works based on the theory of infinity and gave a new perspective to the concept of infinity. As a result; Within the scope of the research, first of all, the views of philosophers and scientists who have approached the concept of infinity and art have evolved and on the axis of these concepts, the traces of the concept of eternity in the works of Roman Opalka, which is included in Conceptual Art, were followed and the approach style of the artist was tried to be examined together with his philosophical approach.

Kaynakça

 • Ağluç, L. (2013). Sanat Yaratıcılık Bağlamında İnsan ve Yaratma Güdüsü, Mediterranean Journal of Humanities, 1-14, mjhakdeniz.edu.tr
 • Akbulut, K. Akgün, L. (2005). Matematik ve Sonsuzluk. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11.
 • Altuğ, E. (2001). Sen Sonsuzluğun Resmini Yapabilir misin Opalka? Radikal-2, m. radikal.com. tr / Erişim Tarihi: 7 Ekim 2001.
 • Altuğ, E. (2001). Sonsuzluk Endeksi: 5 milyon 607 bin 249. gazeteduvar.com.tr/ Erişim Tarihi: 8 Eylül 2001.
 • Aristoteles. (2018). Poetika, Şiir Sanatı Üzerine. İstanbul: Can Yayınları.
 • Arslan, A. (2018). Felsefeye Giriş. İstanbul: Adres Yayınları.
 • Arslan, A. (2020). İlkçağ Felsefe Tarihi Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Beyaz, G. (2007). Bilinen İlk Resimlerden Günümüze Resim Sanatında Siyah, İdil Dergisi, 6(39).
 • Cicero. (2018). Tanrıların Doğası. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Çağıl, M, O. (1978). Ruh ve Mana (Manevi Nefis) Metafiziği Kontra “Nietzsche” ve Kozmolojik Nihilizm (İnsan Ruhu, Hürriyet Transsandans, Varlık ve Tanrı İdesi Üzerine Kritik Bir Reflexion). İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Descartes, R. (2015). Meditasyonlar. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Hançerlioğlu, O. (2018). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kırmacı, F, Ö. (2018). Sonsuzluğu Anlamak 1: Matematikte Sonsuz Kavramı. https://bilimdili.com/uzay/mat7 Erişim Tarihi: 5 Şubat 2018.
 • Morgan. R. C (2014). Roman Opalka’s Numerical Destiny, hyperallergic. com, Erişim Tarihi: 6 Ekim 2014.
 • Platon. (2000). Şölen-Dostluk. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Platon. (2005). Devlet. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rossi, P. (2009). Modern Bilimin Doğuşu. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Tokat, L. (2005). Sanat Kutsalın İfşası mıdır? İlahiyat Fakültesi Dergisi, dspace. marmara.edu.tr, Erişim Tarihi: 29 Şubat 2005.
 • Tunalı, İ. (1979). Estetik. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Zellini, P. (2011). Sonsuzun Kısa Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.

Sanat ve Sonsuzluk İlişkisi İçinde Roman Opalka Örneği

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5, 42 - 59, 17.02.2021
https://doi.org/10.46372/arts.825792

Öz

Sonsuzluk, herkesin bildiği fakat tanımlanması, tartışılması ve üzerinde uzlaşılması oldukça güç kavramlardan biridir. Bunun nedeni bütün insani deneyimlerin ötesinde olmasıdır. İnsan aklı sonlu düşüncelerle dile getirilen sonlu şeyleri ele almaya alışmıştır. Ucu bucağı olmayan bu kavramı tanımlamak, onu sınırlandırmak anlamına gelebileceği için içeriğiyle ters düşme ihtimali de bulunmaktadır. Matematik, din ve felsefe alanlarında sıklıkla kullanılan sonsuzluk kavramının geçmişi Antik Yunan Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Sonsuzluk kavramının felsefe ve bilim dışında en farklı, en özgün hale büründüğü bir başka alan da sanattır. Sanat belirlenmiş, alışılmış olan kalıpları kırma çabasındadır. Bu yönüyle, bir anlamda sonsuzun kapısını aralayan bir mecradır. Kavramsal sanatın önemli temsilcilerinden biri olan Roman Opalka da sonsuzluk teorisinden hareket ederek eserlerini üretmiş, sonsuzluk kavramına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sonuç olarak; araştırma kapsamında, öncelikle sonsuzluk ve sanat kavramına dair yaklaşımlarda bulunan felsefe ve bilim insanlarının görüşlerine yer verilmiş ve bu kavramlar ekseninde, kavramsal sanat içinde yer alan Roman Opalka’nın eserlerinde sonsuzluk kavramının izleri sürülerek, sanatçının yaklaşım biçimi felsefi yaklaşımı ile birlikte incelenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Ağluç, L. (2013). Sanat Yaratıcılık Bağlamında İnsan ve Yaratma Güdüsü, Mediterranean Journal of Humanities, 1-14, mjhakdeniz.edu.tr
 • Akbulut, K. Akgün, L. (2005). Matematik ve Sonsuzluk. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11.
 • Altuğ, E. (2001). Sen Sonsuzluğun Resmini Yapabilir misin Opalka? Radikal-2, m. radikal.com. tr / Erişim Tarihi: 7 Ekim 2001.
 • Altuğ, E. (2001). Sonsuzluk Endeksi: 5 milyon 607 bin 249. gazeteduvar.com.tr/ Erişim Tarihi: 8 Eylül 2001.
 • Aristoteles. (2018). Poetika, Şiir Sanatı Üzerine. İstanbul: Can Yayınları.
 • Arslan, A. (2018). Felsefeye Giriş. İstanbul: Adres Yayınları.
 • Arslan, A. (2020). İlkçağ Felsefe Tarihi Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Beyaz, G. (2007). Bilinen İlk Resimlerden Günümüze Resim Sanatında Siyah, İdil Dergisi, 6(39).
 • Cicero. (2018). Tanrıların Doğası. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Çağıl, M, O. (1978). Ruh ve Mana (Manevi Nefis) Metafiziği Kontra “Nietzsche” ve Kozmolojik Nihilizm (İnsan Ruhu, Hürriyet Transsandans, Varlık ve Tanrı İdesi Üzerine Kritik Bir Reflexion). İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Descartes, R. (2015). Meditasyonlar. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Hançerlioğlu, O. (2018). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kırmacı, F, Ö. (2018). Sonsuzluğu Anlamak 1: Matematikte Sonsuz Kavramı. https://bilimdili.com/uzay/mat7 Erişim Tarihi: 5 Şubat 2018.
 • Morgan. R. C (2014). Roman Opalka’s Numerical Destiny, hyperallergic. com, Erişim Tarihi: 6 Ekim 2014.
 • Platon. (2000). Şölen-Dostluk. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Platon. (2005). Devlet. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rossi, P. (2009). Modern Bilimin Doğuşu. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Tokat, L. (2005). Sanat Kutsalın İfşası mıdır? İlahiyat Fakültesi Dergisi, dspace. marmara.edu.tr, Erişim Tarihi: 29 Şubat 2005.
 • Tunalı, İ. (1979). Estetik. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Zellini, P. (2011). Sonsuzun Kısa Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Hakan ARIKAN> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ
0000-0003-1752-345X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Arıkan, H. (2021). Sanat ve Sonsuzluk İlişkisi İçinde Roman Opalka Örneği . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (5) , 42-59 . DOI: 10.46372/arts.825792

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.