Research Article
BibTex RIS Cite

Rönesans dönemi resim sanatında vaftiz sahnelerinin bir grup sanatçı üzerinden değerlendirilmesi

Year 2023, Issue: 10, 59 - 83, 11.09.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1300415

Abstract

Rönesans dönemi resim sanatında çoğunlukla mitolojik ve dini konuların işlendiğini görülmektedir. Dini konularda genellikle İsa’nın hayatından sahneler canlandırılmıştır. Bu sahneler arasında vaftiz, dinsel bir ritüel olması sebebi ile özellikle kiliselerde yer almıştır. Çalışma ile vaftiz konusu tarih aralığı bakımından Rönesans dönemi ile sınırlandırılmıştır. Bu dönemin belli başlı sanatçılarının eserleri taranarak konunun nasıl işlendiği, geçmiş dönemlerdeki işleniş şekli ve sonrasında geçirdiği değişim üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda konu Gotik, Maniyerist ve Barok dönem örnekleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Vaftiz sahnelerinde dönem içinde genel olarak konu dışına çıkılmadığı görülmüştür. Rönesans dönemi resim sanatında perspektif, renk, figür ve çizgi değişim geçirmiştir. Gerçekleşen değişim eserlere yansımıştır.

References

 • Artut, K. (2001). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri (1. baskı). Anı.
 • Baronzio, G. (1335). İsa’nın vaftizi [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Bellini, G. (1500-1502). İsa’nın vaftizi [Resim]. The Chiesa di Santa Corona, Venedik.
 • Berenson, B. (1950). Piero della Francesca o dell’arte non eloquente (1. baskı). Electa.
 • Blunt, A. (1966). The paintings of Nicolas Poussin: A critical catalogue (1. baskı). Phaidon.
 • Bondone, G. (1305). İsa’nın vaftizi [Resim]. Scrovegni (Arena) Chapel, Padua.
 • Botticelli, S. (1505). Aziz Zenobius'un vaftizi ve piskopos plarak atanması [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Callmann, E. (1984). Botticelli’s Life of Saint Zenobius. The Art Bulletin, 66(3), 492-496. https://doi.org/10.2307/3050451
 • Calvert, A. F. (2016). El Greco (1. baskı). John Lane.
 • Cartlidge, D. R. ve Elliot, K. J. (2001). Art and the Christian Apocrypha (1. baskı). Routledge.
 • Chrzanowska, A. A. (2016). Narrative Fresco and Ritual: Filippo Lippi, Domenico Ghirlandaio and Performative Properties of the Religious Art in Quattrocento Florence (Yayımlanmamış doktora tezi). Durham University, Durham.
 • Conegliano, C. (1492). İsa’nın Vaftizi [Resim]. San Giovanni in Bragora, Venedik.
 • Damisch, H. (1994). The origin of perspective (1. baskı). MIT.
 • Erdem, M. (1993). Hıristiyanlıktaki vaftiz anlayışı üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 34(1-4), 133-154.
 • Eyck, V. (1420). İsa’nın vaftizi [Resim]. Museo Civico d'arte Antica, Turin.
 • Francesca, P. (1450). İsa’nın vaftizi [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Gürkan, S. L. (2012). Vaftiz. TDV İslâm ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/vaftiz
 • Ghirlandaio, D. (1486-1490). İsa’nın vaftizi [Resim]. Santa Maria Novella, Floransa.
 • Gombrich, E. H. (2007). Sanatın öyküsü (1. baskı) (Çev. E. Erduran ve Ö. Erduran). Remzi.
 • Graham-Dixon, A. (2012). Sanat atlası (Çev. B. Ünlü, İ. Yılmaz, E. Hakkı ve E. Okutan) (2. baskı). Boyut.
 • Greco. (1600). İsa’nın vaftizi [Resim]. Hospital de Tavera, Toledo.
 • Herbermann, C. G. (1913). Cima. C. G. Herbermann, E. A. Pace, D.D. Conde, B. Pallen (Ed.), The Catholic Encyclopedia (1. baskı) (s. 772). The Encyclopedia. Hartt, F. (1989). Art: A history of painting, sculpture, architecture V. II (1. baskı). Harry N. Abrams.
 • Humfrey, P. (2004). Introduction. P. Humfrey (Ed.), Giovanni Bellini (1. baskı) (s. 1-12). Cambridge University.
 • Ingo F. W. ve Wolf, N. (2007). Masterpieces of illumination: Codices illustres the world’s most famous illuminated manuscripts 400 to 1600 (2. baskı). Taschen.
 • Kristeller, P. (1901). Andrea Mantegna (1. baskı). Longman Green. https://www.biblio.com/book/andrea-mantegna-kristeller-paul/d/681159740
 • Mantegna, A. (1506). İsa’nın vaftizi [Resim]. Sant’Andrea, Mantua.
 • Martens, M. (2021). Van Eyck’s an optical revolution. M. Martens, T.-H. Borchert, J. Dumolyn, J. D. Smet ve F. V. Dam (Ed.), Van Eyck: An optical revolution (1. baskı) (s. 140-179). Hannibal – Msk Gent.
 • Masaccio, G. (1426). Neofitlerin vaftizi [Resim]. Brancacci Chapel, Floransa.
 • Midelfort, H. C. E. (1994). Mad princes of Renaissance Germany (1. baskı). University of Virginia.
 • Munro, T. (1954). Art education (1. baskı). The Bobbs-Merrill.
 • Panofsky, E. (1985). What is baroque? In three essays on style (1. baskı). Princeton University.
 • Panofsky, E. (2017). İkonoloji araştırmaları: Rönesans sanatında insancıl temalar (1. baskı) (Çev. O. Düz). Pinhan.
 • Penny, N. (2009). National gallery catalogues (New series): The sixteenth century Italian paintings (1. baskı). The National Gallery.
 • Poussin, N. (1640). İsa’nın Vaftizi [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Rosand, D. (1997). Painting in sixteenth-century Venice: Titian, Veronese, Tintoretto (1. baskı). Cambridge University.
 • Rubens, P. P. (1605). İsa’nın vaftizi [Fotoğraf]. Royal Museum of Fine Arts, Antwerp.
 • Turani, A. (2000). Dünya sanat tarihi (1. baskı). Remzi.
 • Tükel, U. (2008). Tiziano. Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi 3. cilt (1. baskı) (s. 1499-1500). Yem.
 • Vasari, G. (1991). The lives of the artists (Çev. J. C. Bondanella ve P. Bondanella) (1. baskı). Oxford University.
 • Vasari, G. (2013). Sanatçıların hayat hikâyeleri (1. baskı) (Çev. E. Gökteke). Sel.
 • Vecellio, T. (1512). İsa’nın vaftizi [Resim]. Capitoline Museum, Roma.
 • Venturi, L. (1954). Giotto’dan Chagall’e kadar bir resme nasıl bakmalı? (1. baskı) (Çev. M. Erdem). Doğuş.
 • Veronese, P. (1580). İsa’nın vaftizi [Resim]. The Uffizi, Floransa.
 • Verrocchio, A. ve da Vinci, L. (1475). Mesih’in vaftizi [Resim]. The Uffizi, Floransa.
 • Zuffi, S. (1991). Pier della Francesca (1. baskı). Mondadori Arte.

Evaluation of baptism scenes through a group of artists in Renaissance painting

Year 2023, Issue: 10, 59 - 83, 11.09.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1300415

Abstract

It is seen that primarily mythological and religious subjects were handled in Renaissance period painting art. In religious matters, scenes from the life of Jesus are often portrayed. Among these scenes, baptism took place primarily in churches because it is a religious ritual. In our study, the subject of baptism is limited to the Renaissance period in terms of date range. By scanning the works of the significant artists of this period, how the subject was handled, the way it was handled in the past periods and the change it went through afterwards were emphasized. In this context, the subject has been evaluated by comparing it with the Gothic, Mannerist and Baroque period prefixes. It has been observed that the baptism scenes were generally faithful to the subject during the period, but changes in perspective, colour, figure and line in painting art of the Renaissance period were reflected in the works.

References

 • Artut, K. (2001). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri (1. baskı). Anı.
 • Baronzio, G. (1335). İsa’nın vaftizi [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Bellini, G. (1500-1502). İsa’nın vaftizi [Resim]. The Chiesa di Santa Corona, Venedik.
 • Berenson, B. (1950). Piero della Francesca o dell’arte non eloquente (1. baskı). Electa.
 • Blunt, A. (1966). The paintings of Nicolas Poussin: A critical catalogue (1. baskı). Phaidon.
 • Bondone, G. (1305). İsa’nın vaftizi [Resim]. Scrovegni (Arena) Chapel, Padua.
 • Botticelli, S. (1505). Aziz Zenobius'un vaftizi ve piskopos plarak atanması [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Callmann, E. (1984). Botticelli’s Life of Saint Zenobius. The Art Bulletin, 66(3), 492-496. https://doi.org/10.2307/3050451
 • Calvert, A. F. (2016). El Greco (1. baskı). John Lane.
 • Cartlidge, D. R. ve Elliot, K. J. (2001). Art and the Christian Apocrypha (1. baskı). Routledge.
 • Chrzanowska, A. A. (2016). Narrative Fresco and Ritual: Filippo Lippi, Domenico Ghirlandaio and Performative Properties of the Religious Art in Quattrocento Florence (Yayımlanmamış doktora tezi). Durham University, Durham.
 • Conegliano, C. (1492). İsa’nın Vaftizi [Resim]. San Giovanni in Bragora, Venedik.
 • Damisch, H. (1994). The origin of perspective (1. baskı). MIT.
 • Erdem, M. (1993). Hıristiyanlıktaki vaftiz anlayışı üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 34(1-4), 133-154.
 • Eyck, V. (1420). İsa’nın vaftizi [Resim]. Museo Civico d'arte Antica, Turin.
 • Francesca, P. (1450). İsa’nın vaftizi [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Gürkan, S. L. (2012). Vaftiz. TDV İslâm ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/vaftiz
 • Ghirlandaio, D. (1486-1490). İsa’nın vaftizi [Resim]. Santa Maria Novella, Floransa.
 • Gombrich, E. H. (2007). Sanatın öyküsü (1. baskı) (Çev. E. Erduran ve Ö. Erduran). Remzi.
 • Graham-Dixon, A. (2012). Sanat atlası (Çev. B. Ünlü, İ. Yılmaz, E. Hakkı ve E. Okutan) (2. baskı). Boyut.
 • Greco. (1600). İsa’nın vaftizi [Resim]. Hospital de Tavera, Toledo.
 • Herbermann, C. G. (1913). Cima. C. G. Herbermann, E. A. Pace, D.D. Conde, B. Pallen (Ed.), The Catholic Encyclopedia (1. baskı) (s. 772). The Encyclopedia. Hartt, F. (1989). Art: A history of painting, sculpture, architecture V. II (1. baskı). Harry N. Abrams.
 • Humfrey, P. (2004). Introduction. P. Humfrey (Ed.), Giovanni Bellini (1. baskı) (s. 1-12). Cambridge University.
 • Ingo F. W. ve Wolf, N. (2007). Masterpieces of illumination: Codices illustres the world’s most famous illuminated manuscripts 400 to 1600 (2. baskı). Taschen.
 • Kristeller, P. (1901). Andrea Mantegna (1. baskı). Longman Green. https://www.biblio.com/book/andrea-mantegna-kristeller-paul/d/681159740
 • Mantegna, A. (1506). İsa’nın vaftizi [Resim]. Sant’Andrea, Mantua.
 • Martens, M. (2021). Van Eyck’s an optical revolution. M. Martens, T.-H. Borchert, J. Dumolyn, J. D. Smet ve F. V. Dam (Ed.), Van Eyck: An optical revolution (1. baskı) (s. 140-179). Hannibal – Msk Gent.
 • Masaccio, G. (1426). Neofitlerin vaftizi [Resim]. Brancacci Chapel, Floransa.
 • Midelfort, H. C. E. (1994). Mad princes of Renaissance Germany (1. baskı). University of Virginia.
 • Munro, T. (1954). Art education (1. baskı). The Bobbs-Merrill.
 • Panofsky, E. (1985). What is baroque? In three essays on style (1. baskı). Princeton University.
 • Panofsky, E. (2017). İkonoloji araştırmaları: Rönesans sanatında insancıl temalar (1. baskı) (Çev. O. Düz). Pinhan.
 • Penny, N. (2009). National gallery catalogues (New series): The sixteenth century Italian paintings (1. baskı). The National Gallery.
 • Poussin, N. (1640). İsa’nın Vaftizi [Resim]. National Gallery, Londra.
 • Rosand, D. (1997). Painting in sixteenth-century Venice: Titian, Veronese, Tintoretto (1. baskı). Cambridge University.
 • Rubens, P. P. (1605). İsa’nın vaftizi [Fotoğraf]. Royal Museum of Fine Arts, Antwerp.
 • Turani, A. (2000). Dünya sanat tarihi (1. baskı). Remzi.
 • Tükel, U. (2008). Tiziano. Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi 3. cilt (1. baskı) (s. 1499-1500). Yem.
 • Vasari, G. (1991). The lives of the artists (Çev. J. C. Bondanella ve P. Bondanella) (1. baskı). Oxford University.
 • Vasari, G. (2013). Sanatçıların hayat hikâyeleri (1. baskı) (Çev. E. Gökteke). Sel.
 • Vecellio, T. (1512). İsa’nın vaftizi [Resim]. Capitoline Museum, Roma.
 • Venturi, L. (1954). Giotto’dan Chagall’e kadar bir resme nasıl bakmalı? (1. baskı) (Çev. M. Erdem). Doğuş.
 • Veronese, P. (1580). İsa’nın vaftizi [Resim]. The Uffizi, Floransa.
 • Verrocchio, A. ve da Vinci, L. (1475). Mesih’in vaftizi [Resim]. The Uffizi, Floransa.
 • Zuffi, S. (1991). Pier della Francesca (1. baskı). Mondadori Arte.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art History, Theory and Criticism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Rahşan TOPTAŞ 0000-0002-6654-1251

Early Pub Date August 19, 2023
Publication Date September 11, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 10

Cite

APA TOPTAŞ, R. (2023). Rönesans dönemi resim sanatında vaftiz sahnelerinin bir grup sanatçı üzerinden değerlendirilmesi. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(10), 59-83. https://doi.org/10.46372/arts.1300415

21811

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1