Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Semiotic Analysis of the Animation Film Soul

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 7, 85 - 104, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.982060

Öz

Animation films connect both children and adults in a comprehensive way that sometimes live-action films abstain to do so. The visually rich narrative structures in these films allow diverse interpretations and understandings of the subliminal messages. Such interpretive potential of uniqueness in ideas and visual languages in cinematic spaces is rarely investigated in the semiotic context. The aim of the study is to aesthetically analyze and comprehend the meanings of the visual information from the animation film Soul by understanding the main character Joe Gardner’s journey. In the first segment of the research, all of the characters’ personalities from inner and outer appearance were analyzed and their relation in the film’s narration was discussed. In the second segment of the research, a total of 10 scenes were selected for semiotics analysis based on an indicator, indicative and indicated structure. Furthermore, straight and side meanings of the selected scenes were described. A significant positive relationship was identified between Joe Gardner and his pursuit of the meaning of life. The analysis revealed that the true meaning of life is in finding happiness from small things. Thus, this film’s findings explain the thin line between choices and seeing things from different perspectives.

Kaynakça

 • Alessandro, A. D. (2019, 29, June). ‘Soul’ Will Be Pixar’s Big Pic Next Summer. Deadline. https://deadline.com/2019/06/soul-pixar-summer-2020-release-date-1202634880/. Date of Access: 10 April 2021
 • Andrews, M. & Chapman, B. & Purcell, S. (Director). (2012). Brave [Film]. USA: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios.
 • Boone, J. (2020, 28, December). ‘Soul’ Filmmakers Reveal the Movie’s Original Ending. Etonline. https://www.etonline.com/pixar-soul-alternate-ending-spoiler-breakdown-158021. Date of Access: 15 April 2021
 • Çetinkaya Edizer, Z. & Gündüz, A. C. (2018). “Prensi Olmayan Masal Kitabı” Adlı Metnin Eyleyenler Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 499-516. DOI: 10.17556/erziefd.408603
 • Docter, P. & Powers, K. (Director). (2020). Soul [Film]. USA: Pixar.
 • Docter, P. & Carmen, R, D. (Director). (2015). Inside Out [Film]. USA: Pixar Animation Studios.
 • Favreau, J. (Director). (2010). Iron Man 2 [Film]. USA: Paramount Pictures.
 • Goldstein, G. (2020, 23, June). ‘Soul’ Producer Murray Reflects on Cannes-Selected Animated Feature. Variety. https://variety.com/2020/film/spotlight/soul-murray-cannes-kemp-powers-1234646745/. Date of Access: 20 April 2021
 • Johnson, Z. (2020, 22, December). Meet the Characters of Disney and Pixar’s Soul. The Official Disney Fan Club. https://d23.com/meet-the-characters-of-disney-and-pixars-soul/. Date of Access: 25 April 2021
 • Kershner, I. (Director). (1980). Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back [Film]. USA: Lucasfilm.
 • Kırık, A. M. & Karakuş, M. K. (2013). Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 4 (12) , 61-73 . DOI: 10.5824/1309-1581.2013.2.003.x
 • Lasseter, J. (Director). (1995). Toy Story [Film]. USA: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios.
 • Lasseter, J. & Ranft, J. (Director). (2006). Cars [Film]. USA: Pixar Animation Studios.
 • McGrath, T. (Director). (2017). The Boss Baby [Film]. USA: DreamWorks Animation.
 • Negroni, J. (2021). The Pixar Theory. Jon Negroni. https://jonnegroni.com/2013/07/11/the-pixar-theory/. Date of Access: 15 April 2021
 • Movie Insider (2020). Soul Movie credits. Movie Insider. https://www.movieinsider.com/m13620/soul/credits. Date of Access: 18 April 2021
 • Noth, W. (1990). Handbook of Semiotics. United States: Indiana University Press.
 • Rifat, M. (2019). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Romano, N. (2019, 06, November). Pixar bares its Soul in first look at film with Jamie Foxx and Tina Fey. Entertainment Weekly. https://ew.com/films/2019/11/06/pixar-soul-photo-jamie-foxx-tina-fey/. Date of Access: 26 April 2021
 • Signsalad. (2021). Our Thoughts What is Semiotics?. Sign Salad. https://signsalad.com/our-thoughts/what-is-semiotics/. Date of Access: 05 April 2021
 • Stanton, A. (Director). (2008). Wall-E [Film]. USA: FortyFour Studios & Pixar Animation Studios.
 • Taylor, D. (2021, 10, August). What is Semiotics? Definition & Examples. Study.com. https://study.com/academy/lesson/what-is-semiotics-definition-examples.html. Date of Access:17 March 2021
 • The Disney Wiki (2020). Soul characters. https://disney.fandom.com/wiki/Category:Soul_characters. Date of Access: 28 April 2021
 • Unkrich, L. & Molina, A. (Director). (2017). Coco [Film]. USA: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios.
 • Weiss, A. S. (1992). Shattered Forms: Art Brut, Phantasms, Modernism. New York: Suny Press. Workman, R. (2013, 23, May). What is a Hologram? Live Science. https://www.livescience.com/34652-hologram.html. Date of Access: 16 May 2021

Soul Animasyon Filminin Göstergebilimsel Analizi

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 7, 85 - 104, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.982060

Öz

Animasyon filmleri, hem çocukları hem de yetişkinleri, gerçekçi şekilde çekilmiş aksiyon filmlerinin etkileme gücünden daha fazla etkilemekte ve bu iki yaş gurubunu bu anlamda bir araya getirmektedir. Bu filmlerdeki görsel açıdan zengin anlatı yapıları, bilinçaltı mesajlarının farklı yorumlanmasına ve anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Sinematografik mekanlarda fikirler ve görsel dillerdeki benzersizliğin bu tür yorumlayıcı potansiyeli, göstergebilimsel bağlamda nadiren araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, Soul animasyon filmindeki ana karakter olan Joe Gardners’ın yolculuğuna bakarak, görsel bilgilerin göstergelerini estetik olarak analiz etmek ve anlamlandırmaktır. Araştırmada ilk olarak karakterlerin tüm kişilikleri iç ve dış görünüşleri bakımından analiz edilmiş ve filmin anlatımındaki ilişkileri tartışılmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ise gösterge, gösteren ve gösterilen yapısına dayalı göstergebilim analizi için toplam 10 sahne seçilmiş ve seçilen sahnelerin düz ve yan anlamları da açıklanmıştır. Joe Gardner ve onun hayatının anlam arayışı arasında önemli bir pozitif ilişki bulunduğu analiz edilmiştir. Bu analiz, hayatın gerçek anlamının küçük şeylerden mutluluk duymak olduğunu ortaya çıkarmıştır. Filmdeki verilerden elde edilen sonuçlara bakılırsa, seçimler ile gerçekleşen olaylara farklı açılardan bakma ilişkisindeki ince çizginin resmedildiği görülmektedir.

Kaynakça

 • Alessandro, A. D. (2019, 29, June). ‘Soul’ Will Be Pixar’s Big Pic Next Summer. Deadline. https://deadline.com/2019/06/soul-pixar-summer-2020-release-date-1202634880/. Date of Access: 10 April 2021
 • Andrews, M. & Chapman, B. & Purcell, S. (Director). (2012). Brave [Film]. USA: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios.
 • Boone, J. (2020, 28, December). ‘Soul’ Filmmakers Reveal the Movie’s Original Ending. Etonline. https://www.etonline.com/pixar-soul-alternate-ending-spoiler-breakdown-158021. Date of Access: 15 April 2021
 • Çetinkaya Edizer, Z. & Gündüz, A. C. (2018). “Prensi Olmayan Masal Kitabı” Adlı Metnin Eyleyenler Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 499-516. DOI: 10.17556/erziefd.408603
 • Docter, P. & Powers, K. (Director). (2020). Soul [Film]. USA: Pixar.
 • Docter, P. & Carmen, R, D. (Director). (2015). Inside Out [Film]. USA: Pixar Animation Studios.
 • Favreau, J. (Director). (2010). Iron Man 2 [Film]. USA: Paramount Pictures.
 • Goldstein, G. (2020, 23, June). ‘Soul’ Producer Murray Reflects on Cannes-Selected Animated Feature. Variety. https://variety.com/2020/film/spotlight/soul-murray-cannes-kemp-powers-1234646745/. Date of Access: 20 April 2021
 • Johnson, Z. (2020, 22, December). Meet the Characters of Disney and Pixar’s Soul. The Official Disney Fan Club. https://d23.com/meet-the-characters-of-disney-and-pixars-soul/. Date of Access: 25 April 2021
 • Kershner, I. (Director). (1980). Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back [Film]. USA: Lucasfilm.
 • Kırık, A. M. & Karakuş, M. K. (2013). Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 4 (12) , 61-73 . DOI: 10.5824/1309-1581.2013.2.003.x
 • Lasseter, J. (Director). (1995). Toy Story [Film]. USA: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios.
 • Lasseter, J. & Ranft, J. (Director). (2006). Cars [Film]. USA: Pixar Animation Studios.
 • McGrath, T. (Director). (2017). The Boss Baby [Film]. USA: DreamWorks Animation.
 • Negroni, J. (2021). The Pixar Theory. Jon Negroni. https://jonnegroni.com/2013/07/11/the-pixar-theory/. Date of Access: 15 April 2021
 • Movie Insider (2020). Soul Movie credits. Movie Insider. https://www.movieinsider.com/m13620/soul/credits. Date of Access: 18 April 2021
 • Noth, W. (1990). Handbook of Semiotics. United States: Indiana University Press.
 • Rifat, M. (2019). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Romano, N. (2019, 06, November). Pixar bares its Soul in first look at film with Jamie Foxx and Tina Fey. Entertainment Weekly. https://ew.com/films/2019/11/06/pixar-soul-photo-jamie-foxx-tina-fey/. Date of Access: 26 April 2021
 • Signsalad. (2021). Our Thoughts What is Semiotics?. Sign Salad. https://signsalad.com/our-thoughts/what-is-semiotics/. Date of Access: 05 April 2021
 • Stanton, A. (Director). (2008). Wall-E [Film]. USA: FortyFour Studios & Pixar Animation Studios.
 • Taylor, D. (2021, 10, August). What is Semiotics? Definition & Examples. Study.com. https://study.com/academy/lesson/what-is-semiotics-definition-examples.html. Date of Access:17 March 2021
 • The Disney Wiki (2020). Soul characters. https://disney.fandom.com/wiki/Category:Soul_characters. Date of Access: 28 April 2021
 • Unkrich, L. & Molina, A. (Director). (2017). Coco [Film]. USA: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios.
 • Weiss, A. S. (1992). Shattered Forms: Art Brut, Phantasms, Modernism. New York: Suny Press. Workman, R. (2013, 23, May). What is a Hologram? Live Science. https://www.livescience.com/34652-hologram.html. Date of Access: 16 May 2021

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Film, Radyo, Televizyon
Bölüm Makale
Yazarlar

Asadul ISLAM> (Sorumlu Yazar)
YASAR UNIVERSITY
0000-0001-9510-1178
Türkiye


Buşra İNCİRKUŞ>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3056-0223
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Islam, A. & İncirkuş, B. (2022). Semiotic Analysis of the Animation Film Soul . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (7) , 85-104 . DOI: 10.46372/arts.982060

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.