Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Maqamic, Form and Harmonic Analysis of the Waltz from Amirov’s 12 Miniature

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 7, 9 - 29, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.956660

Öz

Maqamic, form and harmonic analysis of the piece Waltz, one of the 12 independent miniatures that Fikret Amirov composed for piano, is the subject of this study. The aim of the research is to contribute to the literature by analyzing the maqamic, form and harmonic of the piece Waltz. This study has been thought to be important in providing information to music educators and students in terms of maqamic, form and harmonic analysis. In this study, which is a qualitative study based on due diligence, the data were obtained by scanning the source through document analysis. This piece, selected with a purposeful sampling approach among non-random sampling methods, was analyzed using descriptive research methods and techniques. In line with the findings obtained, it is seen that the piece was composed in Shur maqam centred in A. The piece was written with the 3/4 time signature and in the two-part song form. As a result of harmonic analysis, counterpointal sensation rather than homophonal sensation has been observed. It is seen that the harmony of the piece differs according to the harmony theories of western music. The processing of functions has been shaped within the maqamic polyphony.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Scientific Research Methods. Ankara: Pegem.
 • Çağlak, A. (2019). The Form, Harmonic, Technical and Musical Analysis of Philip Glass’s Violin and Piano Sonata. Master’s Thesis. Gazi University Institute Of Educational Sciences, Ankara.
 • Ganbarlı, A. (2019). An Analysis of The Azerbaijani Mugam Forms in Fikret Amirov’s “12 Miniatures”. Master’s Thesis. Mimar Sinan Fine Arts University Fine Arts Institute, Istanbul.
 • Hajibeyov, U. (1985). Principles of Azerbaijan Folk Music. Baku: Azerbaijan State Music.
 • Jafarova, T. (2019). The Role of Composers in the Development of Azerbaijani Music and the Importance of Kara Karayev. Master’s Thesis. Cukurova University Social Sciences Institute, Adana.
 • Karataş, Z. (2015). Qualitative Research Methods in the Social Sciences. Journal of Spiritual Based Social Work Research, 1(1), 62-80.
 • Özkan, İ. H. (1994). Turkish Music Theory and Rhythms. Istanbul: Ötüken.
 • Öztürk, M. O. (2014). New Approach to the Melody and Makam Relationship in Makam-Music in Terms of Analysis and Interpretation: Tone/Fret Tunings and Melodic Makam Nuclei. Doctoral Thesis. Istanbul Technical University Social Sciences Institute, Istanbul.
 • Sağlam, G.E. (2021). Structural and Educational Analysis Of Kemal İlerici’s Work Named “Maya” Written for Oboe and Piano. Master’s Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Say, A. (2005). Music Encyclopedia. Ankara: Music Encyclopedia.
 • Şen, Y. (1998). An Investigation of Azerbaijani Folk Musics Seven Mean Tunes. Master’s Thesis. Karadeniz Technical University Social Sciences Institute, Trabzon.

Amirov’un 12 Minyatür’ünden Vals’in Makamsal, Form ve Armonik Analizi

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 7, 9 - 29, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.956660

Öz

Fikret Amirov’un piyano için bestelemiş olduğu birbirinden bağımsız 12 Minyatür’ünden Vals adlı eserin makamsal, form ve armonik analizi, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Vals adlı eserin makamsal, form ve armonik analizini yaparak literatüre katkı sağlamaktır. Müzik eğitimcileri ve öğrencilerine makamsal, form ve armonik analiz yönüyle bilgi sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Durum tespitine dayalı nitel bir çalışma olan bu araştırmada doküman inceleme yoluyla kaynak taranarak verilere ulaşılmıştır. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yaklaşımı ile seçilen bu eser, betimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda eserin la kararlı Şur makamında bestelenmiş olduğu görülmektedir. Eser, 3/4’lük ölçü sayısı ve iki bölümlü şarkı formunda yazılmıştır. Armonik analiz sonucu dikey duyumdan çok yatay duyum gözlenmiş, üst partide ezgiselliğin ön planda tutulduğu tespit edilmiştir. Eserin armonisinin batı müziği armoni kuramlarına göre farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Fonksiyonların işleniş biçimi, makamsal çokseslilik dahilinde şekillenmiştir.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Scientific Research Methods. Ankara: Pegem.
 • Çağlak, A. (2019). The Form, Harmonic, Technical and Musical Analysis of Philip Glass’s Violin and Piano Sonata. Master’s Thesis. Gazi University Institute Of Educational Sciences, Ankara.
 • Ganbarlı, A. (2019). An Analysis of The Azerbaijani Mugam Forms in Fikret Amirov’s “12 Miniatures”. Master’s Thesis. Mimar Sinan Fine Arts University Fine Arts Institute, Istanbul.
 • Hajibeyov, U. (1985). Principles of Azerbaijan Folk Music. Baku: Azerbaijan State Music.
 • Jafarova, T. (2019). The Role of Composers in the Development of Azerbaijani Music and the Importance of Kara Karayev. Master’s Thesis. Cukurova University Social Sciences Institute, Adana.
 • Karataş, Z. (2015). Qualitative Research Methods in the Social Sciences. Journal of Spiritual Based Social Work Research, 1(1), 62-80.
 • Özkan, İ. H. (1994). Turkish Music Theory and Rhythms. Istanbul: Ötüken.
 • Öztürk, M. O. (2014). New Approach to the Melody and Makam Relationship in Makam-Music in Terms of Analysis and Interpretation: Tone/Fret Tunings and Melodic Makam Nuclei. Doctoral Thesis. Istanbul Technical University Social Sciences Institute, Istanbul.
 • Sağlam, G.E. (2021). Structural and Educational Analysis Of Kemal İlerici’s Work Named “Maya” Written for Oboe and Piano. Master’s Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Say, A. (2005). Music Encyclopedia. Ankara: Music Encyclopedia.
 • Şen, Y. (1998). An Investigation of Azerbaijani Folk Musics Seven Mean Tunes. Master’s Thesis. Karadeniz Technical University Social Sciences Institute, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Göktuğ Ege SAĞLAM> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-7516-7513
Türkiye


Ayşe ÇAĞLAK>
Hitit Üniversitesi
0000-0003-0085-456X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Sağlam, G. E. & Çağlak, A. (2022). Maqamic, Form and Harmonic Analysis of the Waltz from Amirov’s 12 Miniature . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (7) , 9-29 . DOI: 10.46372/arts.956660

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.