Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mimarlık Eğitiminde Bütünleşik Eğitim Deneyimi ve Müfredat Önerisi

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5, 118 - 139, 17.02.2021
https://doi.org/10.46372/arts.854530

Öz

Postyapısalcılık ile birlikte kuramsal alanda üzerine sıkça tartışmaların yürütüldüğü disiplinlerarası yaklaşım, uzmanlık sınırlarının eridiği günümüzde eğitim alanında da önem kazanmaktadır. Konstrüktivizm akımı ve Bauhaus okulundan itibaren sanat, mimarlık ve mühendislik üretim ve eğitim pratiklerinin bir arada yürütülmesi, disiplinlerarası yaklaşım olarak görülebilir. H.H. Jacobs’ın tartıştığı interdisipliner eğitim müfredat modelleri ise, hem kuramsal tartışma alanı yaratmakta hem de uygulama örnekleri ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, mimarlık bölümünde Mimari Anlatım Teknikleri dersi ile Kültür ve Sanat Tarihine Giriş derslerinin bütünleşik eğitim modeline dayalı olarak yürütülmesinden çıkarılan sonuçlar değerlendirilmiş ve bu deneyimden hareketle lisans düzeyinde mimarlık bölümü için sekiz dönemi içeren bütünleşik müfredat önerisi getirilmiştir. Bütünleşik eğitim, kuramsal ve uygulamalı derslerin birbiriyle etkileşimlerinin maksimum düzeye çıkarılarak geçişimli yürütülmesi pratikleri olarak tanımlanabilir. Bu modelde kuramsal, teknik dersler ve stüdyoların eşgüdümlü yürütülmesi mümkün olur. Öğrenciler tasarım projelerini edindikleri kuramsal, tasarımsal ve teknik arka planla yaparlar ve kuram derslerinde geri dönüşler sayesinde dersler arasında çok yönlü akışlar gerçekleşir. Bilgi ve tasarım pratikleri bütünleşir ve empatiyle çok yönlü anlama ve zihinsel esneklik desteklenir.

Kaynakça

 • Akgün, Y. (2016). Bütünleş-ik Mimarlık Eğitimi ve Pratiği. Ege Mimarlık Dosya, 93.
 • Antmen, A. (2010). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel.
 • Bayer, H., Gropius W. ve Gropius I. (ed. ). (1938). Bauhaus, 1919-1928. New York: 1. The Museum of Modern Art. https://www.moma.org/documents/moma_ catalogue_2735_300190238.pdf
 • Bayhan, B. (2016, 22 Aralık). 2017 Mies Ödülü’ne Türkiye’den 13 Proje Aday Gösterildi. Arkitera. https://www.arkitera.com/haber/2017-mies-odulune- turkiyeden-13-proje-aday-gosterildi/. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021.
 • Conrads, U. (1991). 20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar. (Çev. Dr. S. Yavuz). İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.
 • Design (2008). N. Davies ve E. Jokiniemi (Ed) Dictionary of Architecture and Building Construction (s. 112). USA: Architectural Press is an imprint of Elsevier.
 • EAAE, About EAAE. https://www.eaae.be . Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021
 • Esin, N. (2014). Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon Tartışmalı Konular ÜzerindeYeniden Düşünelim. Mimarlık Dergisi, 376.
 • Gropius, W. (1965). The New Architecture and the Bauhaus. (Çev. P. M.Shand). Cambridge: M.I.T.
 • Jacobs, H. H. (Ed.). (1989), Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementations. USA Alexandria: Edwards Brothers Inc.
 • MiAK. Mimarlık Akreditasyon Kurulu Çalışma Esasları 2017. http://miak.org. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021.
 • MiAK. MiAK Başvurulu Mimarlık Programları ve Süreçleri. http://miak.org/ index.cfm?sayfa=okullar. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021.
 • NAAB. Histoy. https://www.naab.org. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021
 • Said, E. W. (1983). The World, The Text and The Critic. Cambridge, Massachusetts: Harvard UP.
 • Stevens, G. (2014). A History of Architectural Education in the West 2001. http://www.archsoc.com/kcas/Historyed.html.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2011). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi.
 • Tanju, B. (2003). Avangart Hemen Şimdi!. Arredamento Mimarlık. 155, 57-58.
 • Technic (2008). N. Davies ve E. Jokiniemi (Ed) Dictionary of Architecture and Building Construction (s. 376). USA: Architectural Press is an imprint of Elsevier.
 • Technology (2008). N. Davies ve E. Jokiniemi (Ed) Dictionary of Architecture and Building Construction (s. 376). USA: Architectural Press is an imprint of Elsevier.

Integrated Education Experience and Curriculum Proposal In Architectural Education

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5, 118 - 139, 17.02.2021
https://doi.org/10.46372/arts.854530

Öz

The interdisciplinary approach, which has become the subject of frequent discussions with the emerge of poststructuralism, has also gained importance in the field of education. Since the Constructivism movement and the Bauhaus school, integrated application of art, architecture and engineering production and education practices can be seen as an interdisciplinary approach. Interdisciplinary education curriculum models discussed by H. H. Jacobs not only provide a space for theoretical discussion but also put forth examples of practical applications. In this study, the results obtained from courses of the Architectural Expression Techniques and Introduction to Culture and Art History, which were conducted with the application of the integrated education model in the Department of Architecture, were evaluated. Based on this experience, an integrated curriculum covering eight semesters has been proposed for undergraduate studies at the Department of Architecture. Integrated education can be defined as the practices of conducting theoretical and applied courses in a transitive manner by maximizing their interaction with each other. In this model, it is possible to conduct theoretical, technical courses and studios in a coordinated manner. Students produce their design projects with the theoretical, design and technical background they have acquired, and multi-directional flows occur between courses thanks to the feedbacks in theoretical courses. Knowledge and design practices are integrated, and versatile learning and mental flexibility are supported by empathy.

Kaynakça

 • Akgün, Y. (2016). Bütünleş-ik Mimarlık Eğitimi ve Pratiği. Ege Mimarlık Dosya, 93.
 • Antmen, A. (2010). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel.
 • Bayer, H., Gropius W. ve Gropius I. (ed. ). (1938). Bauhaus, 1919-1928. New York: 1. The Museum of Modern Art. https://www.moma.org/documents/moma_ catalogue_2735_300190238.pdf
 • Bayhan, B. (2016, 22 Aralık). 2017 Mies Ödülü’ne Türkiye’den 13 Proje Aday Gösterildi. Arkitera. https://www.arkitera.com/haber/2017-mies-odulune- turkiyeden-13-proje-aday-gosterildi/. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021.
 • Conrads, U. (1991). 20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar. (Çev. Dr. S. Yavuz). İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.
 • Design (2008). N. Davies ve E. Jokiniemi (Ed) Dictionary of Architecture and Building Construction (s. 112). USA: Architectural Press is an imprint of Elsevier.
 • EAAE, About EAAE. https://www.eaae.be . Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021
 • Esin, N. (2014). Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon Tartışmalı Konular ÜzerindeYeniden Düşünelim. Mimarlık Dergisi, 376.
 • Gropius, W. (1965). The New Architecture and the Bauhaus. (Çev. P. M.Shand). Cambridge: M.I.T.
 • Jacobs, H. H. (Ed.). (1989), Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementations. USA Alexandria: Edwards Brothers Inc.
 • MiAK. Mimarlık Akreditasyon Kurulu Çalışma Esasları 2017. http://miak.org. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021.
 • MiAK. MiAK Başvurulu Mimarlık Programları ve Süreçleri. http://miak.org/ index.cfm?sayfa=okullar. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021.
 • NAAB. Histoy. https://www.naab.org. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021
 • Said, E. W. (1983). The World, The Text and The Critic. Cambridge, Massachusetts: Harvard UP.
 • Stevens, G. (2014). A History of Architectural Education in the West 2001. http://www.archsoc.com/kcas/Historyed.html.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2011). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi.
 • Tanju, B. (2003). Avangart Hemen Şimdi!. Arredamento Mimarlık. 155, 57-58.
 • Technic (2008). N. Davies ve E. Jokiniemi (Ed) Dictionary of Architecture and Building Construction (s. 376). USA: Architectural Press is an imprint of Elsevier.
 • Technology (2008). N. Davies ve E. Jokiniemi (Ed) Dictionary of Architecture and Building Construction (s. 376). USA: Architectural Press is an imprint of Elsevier.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makale
Yazarlar

Serdar TOKA> (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0001-8183-2690
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Toka, S. (2021). Mimarlık Eğitiminde Bütünleşik Eğitim Deneyimi ve Müfredat Önerisi . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (5) , 118-139 . DOI: 10.46372/arts.854530

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.