Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5, 23 - 41, 17.02.2021
https://doi.org/10.46372/arts.793521

Öz

Bu çalışmada, siyasi temsili tarihsel bağlamda reddedilen 1975-1990 Lübnan/Beyrut İç Savaşını, temsil krizi etrafında ele alan çağdaş sanatçı Akram Zaatari’nin In This House/Fi Haza Al Bayt (2005) adlı filmi mekân, imge ve bellek ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Sanatın görünürlülük ve zaman bağlantısını imge üzerinden kurması, imge ve bellek arasındaki ortaklık/ilişki üzerinden tartışılarak değerlendirilmiştir. Lübnan devletinin amnezik resmi anlatısının eleştirisi ve aynı zamanda deneyimlenmiş savaş tarihinin savunusu olan bu filmin, temel argümanı ve kolektif belleğe etkileri savaşın resmi tanığı niteliğinde olan bir mektup üzerinden analiz edilmiştir. Zihinsel ve duyumsal süreçlerin mekânın yeniden üretilmesine ve kendini tekrarlamasına ve üretilen mekânın da kolektif belleğin nesnellik kazanmasına kaynaklık ettiği Zaatari’nin çalışmaları üzerinden belirtilmiştir. Sanatçı kaotik geçmişin inkârı, bölgesel çatışmalar, İsrail saldırıları, ulusal direniş, bellek, yerinden edilme, savaş dönemi görüntülerin üretimi/dolaşımı gibi konuları politik ve ideolojik bir perspektiften ele almıştır. Zaatari’nin bütün fotoğrafik-videoları ve filmleri biçimsel ve kavramsal tutarlılığı ifade eden temsil biçimleriyle neoliberal inkâr politikalarını ve devletin amnezik resmi anlatısını/tarihini altüst etme eğilimine ve gücüne sahip olduğu çalışmaları üzerinden ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Berger. J. (2016). Görme Biçimleri. (Çev. Y. Salman). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Değirmen. F. (2012). Gilles Deleuze’ün Sinema Felsefesi: Hareket İmge ve Zaman İmge. Cineritüel. Erişim Tarihi: Şubat 2016, http://www.cinerituel.com/gilles-deleuzeun-sinema-felsefesi-hareket-imge-ve-zaman-imge/
 • Deleuze. G. (1983). Cinema2 L’imge-Temps. Paris: Editions de Munuit.
 • Deleuze. G. (2014). Bergsonculuk. (Çev. H. Yücefer). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Halbwachs, M. ([1925] 1992). On Collective Memory. (Çev. A. Coser). Chicago: University of Chicago Press.
 • Halbwachs, M. (2016). Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri. (Çev.B. Uçar). Ankara: Heretik.
 • Harris. W. (2012). Lebanon: A History. New York: Oxford University Press.
 • Haugbolle, S. (2005). Public and Private Memory of The Lebanese Civil War. Comparitive Studies of South Asia, Africa and The Middle East, 25(1), 193.
 • Işıldak, R. S. (2008). Yaratımda ilk adım: İmge ve imgelem. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 64-69. Erişim Tarihi: Aralık 2020.
 • Makdisi, J. S. (1999). Beirut Fragments: A War Memoir. New York: Persea.
 • Menestrier, C. F. (2000). İmgeler Felsefesi. Sanat Dünyamız, 75. Erişim Tarihi: Aralık 2020.
 • Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations. No.26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, Spring, University of California Press.
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekânları.(Çev. M. E. Özcan), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Osten. M. (2004). Das Geraubte Gedächtnis: Digitale Systeme und Die Zerstörung der Erinnerungskultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp/InselVerlag.
 • Sütçü. Ö.Y. (2015). Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Hayat Ağacı Yayınları.
 • Zaatari. A. (1997). All Is Well On The Border. Lebanon./Zaatari. A. (2003). This Day. Lebanon./Zaatari. A. (2005). In This House. Lebanon.
 • Zaatari. A. (2006). Terms Falling: Between Artist, Curator, and Entrepreneur. Bidoun, 6, 16. Erişim Tarihi: 06 Haziran 2020.
 • Zaatari. A. (2009). Earth of Endless Secrets. Frankfurt: Portikus.
 • Ziss, A. (2009). Estetik. (Çev. Y. Şahan). İstanbul: Hayalbaz Yayınları.

Image and Memory in Post-War Lebanese Art: In This House (2005)

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5, 23 - 41, 17.02.2021
https://doi.org/10.46372/arts.793521

Öz

In this study, contemporary artist Akram Zaatari’s film In This House/Fi Haza Al Bayt (2005), discussing the Lebanese/Beirut Civil War around the crisis of representation, whose political representation has been rejected in the historical context, has been examined in the context of space, image and memory. The connection of art with visibility and time through image has been discussed through the partnership/ relationship between image and memory. The criticism of the Lebanese state’s amnesic official narrative, as well as the defense of the experienced war history, has been analyzed through a letter that is the official witness of the war, its main argument and effects on collective memory. It has been stated through the works of Zaatari that mental and sensual processes cause the reproduction and repetition of space, and the produced space to gain objectivity of the collective memory. Zaatari’s photographic-videos and films are representing formal and conceptual coherences that are-addressing the issues such as the denial of the chaotic past, regional conflicts, Israeli attacks, national resistance, memory, displacement, and the production/circulation of wartime images from a political and ideological perspective. It has been demonstrated through its discussions that it has the tendency and power to overturn neoliberal denial policies and the state’s amnesic official narrative/history.

Kaynakça

 • Berger. J. (2016). Görme Biçimleri. (Çev. Y. Salman). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Değirmen. F. (2012). Gilles Deleuze’ün Sinema Felsefesi: Hareket İmge ve Zaman İmge. Cineritüel. Erişim Tarihi: Şubat 2016, http://www.cinerituel.com/gilles-deleuzeun-sinema-felsefesi-hareket-imge-ve-zaman-imge/
 • Deleuze. G. (1983). Cinema2 L’imge-Temps. Paris: Editions de Munuit.
 • Deleuze. G. (2014). Bergsonculuk. (Çev. H. Yücefer). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Halbwachs, M. ([1925] 1992). On Collective Memory. (Çev. A. Coser). Chicago: University of Chicago Press.
 • Halbwachs, M. (2016). Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri. (Çev.B. Uçar). Ankara: Heretik.
 • Harris. W. (2012). Lebanon: A History. New York: Oxford University Press.
 • Haugbolle, S. (2005). Public and Private Memory of The Lebanese Civil War. Comparitive Studies of South Asia, Africa and The Middle East, 25(1), 193.
 • Işıldak, R. S. (2008). Yaratımda ilk adım: İmge ve imgelem. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 64-69. Erişim Tarihi: Aralık 2020.
 • Makdisi, J. S. (1999). Beirut Fragments: A War Memoir. New York: Persea.
 • Menestrier, C. F. (2000). İmgeler Felsefesi. Sanat Dünyamız, 75. Erişim Tarihi: Aralık 2020.
 • Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations. No.26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, Spring, University of California Press.
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekânları.(Çev. M. E. Özcan), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Osten. M. (2004). Das Geraubte Gedächtnis: Digitale Systeme und Die Zerstörung der Erinnerungskultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp/InselVerlag.
 • Sütçü. Ö.Y. (2015). Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Hayat Ağacı Yayınları.
 • Zaatari. A. (1997). All Is Well On The Border. Lebanon./Zaatari. A. (2003). This Day. Lebanon./Zaatari. A. (2005). In This House. Lebanon.
 • Zaatari. A. (2006). Terms Falling: Between Artist, Curator, and Entrepreneur. Bidoun, 6, 16. Erişim Tarihi: 06 Haziran 2020.
 • Zaatari. A. (2009). Earth of Endless Secrets. Frankfurt: Portikus.
 • Ziss, A. (2009). Estetik. (Çev. Y. Şahan). İstanbul: Hayalbaz Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makale
Yazarlar

Songül GELDİ> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1148-3733
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Geldi, S. (2021). Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005) . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (5) , 23-41 . DOI: 10.46372/arts.793521

21811


Creative Commons Lisansı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.