Research Article
BibTex RIS Cite

Imaginary use of typography in Hollywood movie posters

Year 2024, Issue: 11, 48 - 73, 27.02.2024
https://doi.org/10.46372/arts.1398693

Abstract

Posters are visual or illustrated advertisements announcing various cultural, commercial, and social events. There are basic elements that enable these events to be announced and should be included in the poster. These elements are typography and image. Without these two elements in posters, effective expression cannot be achieved to communicate the content to the target audience. The discipline of graphic design, and therefore the trends and approaches to poster design, are changing and evolving in this direction, as many things do with technology. This study examines posters from the 2000s onward, where typography has become more prominent in Hollywood movie posters, especially in recent years. The historical method was used in the study. The results show that typography is used as eye-catching and striking as the image and that this trend is a popularizing technique, and these techniques are classified through this study.

References

 • Alfredson, T. (Director). (2011). Tinker Tailor Soldier Spy [Movie]. StudioCanal.
 • Artan, H. İ. & Uçar, F. (2018). Kaligrafi ve tipografinin afiş sanatına tansımaları. Akademik sanat, 3(6), 10-27. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/42391/435333
 • Becer, E. (2005) İletişim ve grafik tasarım (4th edition). Dost.
 • Breathnach, P. (Director). (2001). Blow Dry [Movie]. Miramax.
 • Bigelow, K. (Director). (2013). Zero Dark Thirty [Movie]. Universal.
 • BLT Communications. (2013). Now You See Me [Poster]. Los Angeles.
 • BLT Communications. (2012a). Zero Dark Thirty [Poster]. Los Angeles.
 • BLT Communications. (2012b). Zero Dark Thirty [Poster]. Los Angeles.
 • Concept Arts. (2003). 21 grammes [Poster]. Los Angeles.
 • Creative Partnership. (2006). Children of man [Poster]. Los Angeles.
 • Çepni, S. (2001). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7th edition). Celepler.
 • Emerson, J. (2008). Visualizing information for advocacy. backspace.com. https://backspace.com/infodesign
 • Empire Design. (2011). Tinker Tailor Soldier Spy [Poster]. London.
 • Eskilson, S. J. (2012). Graphic design a new history (2nd edition). Laurence King.
 • Famuyiwa, R. (Director). (2015). Dope [Movie]. Open Road.
 • Fincher, D. (Director). (2010). The Social Network [Movie]. Sony.
 • Gravillis. (2015). Dope [Poster]. Los Angeles.
 • Gravillis. (2017). I Am Not Your Negro [Poster]. Los Angeles.
 • Gümüşlü, A. H. (2008). 1980 Sonrası Türkiye’sinde tiyatro afişlerinde imge ve tipografi sorunları (Unpublished art proficiency thesis). Hacettepe University, Ankara.
 • Hill, T. (Director). (2001). Max Keeble’s Big Move [Movie]. Walt Disney.
 • Ignition. (2014). John Wick [Poster]. Los Angeles.
 • Jean, G. (2001). Yazı: İnsanlığın belleği (3rd edition) (Trans. N. Başer). Yapıkredi.
 • Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma teknikleri (11th edition). Bilim.
 • Kellerhouse, N. (2010a). Kill Bill [Poster]. Los Angeles.
 • Kellerhouse, N. (2010b). The Social Network [Poster]. Los Angeles.
 • Lautrec, H. (1892). Ambassadeurs: Aristide Bruant [Poster]. Paris.
 • Lehimler, Z. (2019). Afiş tasarımında boşluk kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23(1), 407-417. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/43928/538497
 • Leterrier, L. (Director). (2013). Now You See Me [Movie]. Summit.
 • Lupton, E. (2004). Thinking with type: A critical guide for designers, writers & editors (1st edition). Princeton Architectural.
 • MaD Creative. (2001). Blow dry [Poster]. Michigan.
 • Medico, S. (2011). Where is the Robert Fisher [Poster]. New York.
 • Minn, C. (Director). (2011). Where is Robert Fisher? [Movie]. J&M
 • Nolfi, G. (Director). (2011). The Adjustment Bureau [Movie]. Universal
 • Pulse Advertising. (2004). Oceans 12 [Poster]. London.
 • Ripper, K. (2001). Max Keeble’s Big Move [Movie]. Los Angeles.
 • Sontag, S. (1970). The art of revolution: 96 posters from Castro's Cuba 1959–1970 (1st edition). McGraw-Hill.
 • Sarıkavak, N. K. (2006). H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü’nde yazı ve tipografi eğitimi. Sanat, 9, 80-98.
 • Scorsese, M. (Director). (2006). The Departed [Movie]. Warner.
 • Soderbergh, S. (Director). (2004). Oceans Twelve [Movie]. Warner.
 • Stahelski, C. (Director). (2014). John Wick [Movie]. Lionsgate.
 • Taşcıoğlu, M. and Siretli, A. (2016). Grafik tasarımda litografinin yeri ve Henri De Toulouse-Lautrec’in afiş tasarımları. Sanat ve tasarım, 18, 187-202. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/40193/478517
 • The Cimarron Group (2006). The Departed [Poster]. Los Angeles.
 • The Cimarron Group (2011). The Adjustment Bureau [Poster]. Los Angeles.
 • Türk Dil Kurumu. (2023). Afiş. https://sozluk.gov.tr
 • Uzuner, N., & Şahin, C. (2019). Post empresyonist dönemde Henri De Toulouse-Lautrec ve çağdaş kültürel afiş tasarımına etkileri. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1(2), 260-271. https://dergipark.org.tr/tr/pub/augsfd/issue/50987/600355
 • Yeraltı, G. (1995). Grafik sanatı içerisinde afiş sanatımızın gelişimi (Unpublished master thesis). Anadolu University, Eskişehir.

Hollywood film afişlerinde tipografinin imgesel kullanımı

Year 2024, Issue: 11, 48 - 73, 27.02.2024
https://doi.org/10.46372/arts.1398693

Abstract

Çeşitli kültürel, ticari ve sosyal etkinliklerin duyurulduğu resimli ilanlara afiş denir. Bu etkinliklerin duyurulmasını sağlayan ve afişte yer alması gereken temel ögeler bulunmaktadır. Bu ögeler tipografi ve imgedir. İçeriğin hedef kitleye duyurulmasını sağlayan afişlerde bu iki öge olmadan etkin bir anlatım sağlanamaz. Teknoloji ile değişen birçok şey gibi grafik tasarım disiplini dolayısıyla da afiş tasarım eğilim ve yaklaşımları bu doğrultuda değişmekte ve evrilmektedir. Bu çalışma; özellikle son yıllarda Hollywood film afişlerinde tipografinin daha belirgin kullanıldığı 2000’li yıllardan sonraki afişleri incelemiştir. Çalışmada eserler incelenirken tarihsel metot kullanılmıştır. Bulgular tipografinin, imge gibi göz alıcı ve dikkat çekici kullanıldığını ve bu eğilimin popülerleşen bir teknik olduğunu göz önüne sermiş, kullanılan bu teknik ve benzerleri, bu çalışma sayesinde sınıflandırılmıştır.

Thanks

Vefatından önce bana bu makale fikrini bir konuşmamız sırasında veren sevgili hocam Abdulhamit Gümüşlü'ye teşekkür ederim. Sevgi ve saygıyla anıyorum.

References

 • Alfredson, T. (Director). (2011). Tinker Tailor Soldier Spy [Movie]. StudioCanal.
 • Artan, H. İ. & Uçar, F. (2018). Kaligrafi ve tipografinin afiş sanatına tansımaları. Akademik sanat, 3(6), 10-27. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/42391/435333
 • Becer, E. (2005) İletişim ve grafik tasarım (4th edition). Dost.
 • Breathnach, P. (Director). (2001). Blow Dry [Movie]. Miramax.
 • Bigelow, K. (Director). (2013). Zero Dark Thirty [Movie]. Universal.
 • BLT Communications. (2013). Now You See Me [Poster]. Los Angeles.
 • BLT Communications. (2012a). Zero Dark Thirty [Poster]. Los Angeles.
 • BLT Communications. (2012b). Zero Dark Thirty [Poster]. Los Angeles.
 • Concept Arts. (2003). 21 grammes [Poster]. Los Angeles.
 • Creative Partnership. (2006). Children of man [Poster]. Los Angeles.
 • Çepni, S. (2001). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7th edition). Celepler.
 • Emerson, J. (2008). Visualizing information for advocacy. backspace.com. https://backspace.com/infodesign
 • Empire Design. (2011). Tinker Tailor Soldier Spy [Poster]. London.
 • Eskilson, S. J. (2012). Graphic design a new history (2nd edition). Laurence King.
 • Famuyiwa, R. (Director). (2015). Dope [Movie]. Open Road.
 • Fincher, D. (Director). (2010). The Social Network [Movie]. Sony.
 • Gravillis. (2015). Dope [Poster]. Los Angeles.
 • Gravillis. (2017). I Am Not Your Negro [Poster]. Los Angeles.
 • Gümüşlü, A. H. (2008). 1980 Sonrası Türkiye’sinde tiyatro afişlerinde imge ve tipografi sorunları (Unpublished art proficiency thesis). Hacettepe University, Ankara.
 • Hill, T. (Director). (2001). Max Keeble’s Big Move [Movie]. Walt Disney.
 • Ignition. (2014). John Wick [Poster]. Los Angeles.
 • Jean, G. (2001). Yazı: İnsanlığın belleği (3rd edition) (Trans. N. Başer). Yapıkredi.
 • Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma teknikleri (11th edition). Bilim.
 • Kellerhouse, N. (2010a). Kill Bill [Poster]. Los Angeles.
 • Kellerhouse, N. (2010b). The Social Network [Poster]. Los Angeles.
 • Lautrec, H. (1892). Ambassadeurs: Aristide Bruant [Poster]. Paris.
 • Lehimler, Z. (2019). Afiş tasarımında boşluk kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23(1), 407-417. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/43928/538497
 • Leterrier, L. (Director). (2013). Now You See Me [Movie]. Summit.
 • Lupton, E. (2004). Thinking with type: A critical guide for designers, writers & editors (1st edition). Princeton Architectural.
 • MaD Creative. (2001). Blow dry [Poster]. Michigan.
 • Medico, S. (2011). Where is the Robert Fisher [Poster]. New York.
 • Minn, C. (Director). (2011). Where is Robert Fisher? [Movie]. J&M
 • Nolfi, G. (Director). (2011). The Adjustment Bureau [Movie]. Universal
 • Pulse Advertising. (2004). Oceans 12 [Poster]. London.
 • Ripper, K. (2001). Max Keeble’s Big Move [Movie]. Los Angeles.
 • Sontag, S. (1970). The art of revolution: 96 posters from Castro's Cuba 1959–1970 (1st edition). McGraw-Hill.
 • Sarıkavak, N. K. (2006). H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü’nde yazı ve tipografi eğitimi. Sanat, 9, 80-98.
 • Scorsese, M. (Director). (2006). The Departed [Movie]. Warner.
 • Soderbergh, S. (Director). (2004). Oceans Twelve [Movie]. Warner.
 • Stahelski, C. (Director). (2014). John Wick [Movie]. Lionsgate.
 • Taşcıoğlu, M. and Siretli, A. (2016). Grafik tasarımda litografinin yeri ve Henri De Toulouse-Lautrec’in afiş tasarımları. Sanat ve tasarım, 18, 187-202. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/40193/478517
 • The Cimarron Group (2006). The Departed [Poster]. Los Angeles.
 • The Cimarron Group (2011). The Adjustment Bureau [Poster]. Los Angeles.
 • Türk Dil Kurumu. (2023). Afiş. https://sozluk.gov.tr
 • Uzuner, N., & Şahin, C. (2019). Post empresyonist dönemde Henri De Toulouse-Lautrec ve çağdaş kültürel afiş tasarımına etkileri. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1(2), 260-271. https://dergipark.org.tr/tr/pub/augsfd/issue/50987/600355
 • Yeraltı, G. (1995). Grafik sanatı içerisinde afiş sanatımızın gelişimi (Unpublished master thesis). Anadolu University, Eskişehir.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Art History, Theory and Criticism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Kansu Özden 0000-0001-5677-3932

Early Pub Date February 23, 2024
Publication Date February 27, 2024
Submission Date December 1, 2023
Acceptance Date February 21, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 11

Cite

APA Özden, K. (2024). Imaginary use of typography in Hollywood movie posters. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(11), 48-73. https://doi.org/10.46372/arts.1398693

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1