Research Article
PDF BibTex RIS Cite

An examination of Afro-Turks on the example of the “Arap bacı” in the context of identity and race

Year 2022, Issue: 9, 39 - 57, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1195054

Abstract

In this study, which is examined the representation of Afro-Turks, who are faced with being marginalized in their daily lives, despite having equal citizenship rights like other people in the Republic of Türkiye. It is aimed to examine the “Arab bacı”, “nanny”, “bacı kalfa” typologies how affect and cause the formation of Afro-Turks’ identity. In this context, in Turkish cinema Dursune Şirin is also an Afro-Turk, who performed with the mentioned characters in Karanlıklar Meleği (1966), Osmanlı Kabadayısı (1966) and Yumurcak (1969). How Afro-Turks are represented in Turkish cinema with these films and what kind of stereotypes they have in the social life. The films have been examined by content analysis method. As a result of this examination, it is seen that the stereotypes and judgments used in the films of Afro-Turks are maintained negativeness in the social sphere.

References

 • Bilgin, N. (2007). Sosyal psikoloji sözlüğü kavramlar, yaklaşımlar (1. baskı). Bağlam.
 • Deliormanlı, E. (2006). Fatih Akın’ın aksanlı sineması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dinler, M. (Yönetmen). (1966). Karanlıklar Meleği [Film]. Melek.
 • Durugönül, E. (2013). Antalya’da Afrika kökenli Türkler üzerine çalışmanın sorunları. International journal of human sciences, 10 (1), 1401-1411.
 • Fanon, F. (2009). Siyah deri beyaz maske (1. baskı) (Çev. C. Koytak). Versus.
 • Hall, S. (1998a). Kültürel kimlik ve diaspora (Çev. İ. Sağlamer). J. Rutherford, A. Stuart, K. Mercer, P. Parmar, H. Bhabha, S. Hall, J. Weeks, L. Young (Ed.), Kimlik: Topluluk, kültür, farklılık (1. baskı) (s. 173-192). Sarmal.
 • Hall, S. (1998b). Yerel ve küresel: Küreselleşme ve etniklik (Çev. S. H. Tuncel). Anthony D. King (Ed.), Kültür, küreselleşme ve dünya sistemi (1. baskı) (s. 39-61). Bilim ve Sanat.
 • İnanoğlu, T. (Yönetmen). (1966). Osmanlı Kabadayısı [Film]. Erler.
 • İnanoğlu, T. (Yönetmen). (1969). Yumurcak [Film]. Erler.
 • Kılıçbay, M. A. (2012). Kimlikler okyanusu. Doğu batı dergisi, 23, 161-165.
 • Türk Dil Kurumu. (____). Marsık. https://sozluk.gov.tr/
 • Olpak, M. (2013). Kronik: Osmanlı İmparatorluğu’nda köle, Türkiye Cumhuriyeti’nde evlatlık: Afro-Türkler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 68(1), 123-141.
 • Sarı, E. (2007). Kültür, kimlik, politika: Mardin’de kültürlerarasılık (Yayımlanmış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Weeks, J. (1998). Farklılığın değeri (Çev. İ. Sağlamer). J. Rutherford, A. Stuart, K. Mercer, P. Parmar, H. Bhabha, S. Hall, J. Weeks, L. Young (Ed.), Kimlik: Topluluk, kültür, farklılık (1. baskı) (s. 85-100). Sarmal.
 • Yalçın, A. (2022). Türkiye’de politik sinemanın gelişimi ve 2000’li yıllar (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız, P. (2008). Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kimlik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yüksel, E. (2012). 1990 sonrası Türkiye sinemasında etnik kimliklerin temsili. sinecine: Sinema araştırmaları dergisi, 3(1), 7-28.

Kimlik ve ırk bağlamında Afro-Türklerin “Arap bacı” örneği üzerinden bir incelemesi

Year 2022, Issue: 9, 39 - 57, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1195054

Abstract

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer insanlar gibi eşit vatandaşlık haklarına sahip olmalarına rağmen Afro-Türklerin gündelik yaşamlarında ötekileştirilerek ve olumsuzlanarak konumlanan temsilinin, Türk sinemasında da bir Afro-Türk olan Dursune Şirin’in yer aldığı filmlerde “Arap bacı”, “dadı”, “bacı kalfa” tiplemeleri örneklerinde nasıl ele alındığı ve bu kimliğin oluşumuna etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Türk sinemasında anılan tiplemelerle öne çıkan Afro-Türk Dursune Şirin karakteri üzerinden, Karanlıklar Meleği (1966), Osmanlı Kabadayısı (1966) ve Yumurcak (1969) filmlerinde Afro-Türklerin Türk sinemasında nasıl temsil edildikleri ve filmlerde kurgulanan toplumsal yaşam içinde nasıl bir kalıp-yargıya sahip oldukları içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda eşit vatandaşlık haklarına sahip olmalarına rağmen Afro-Türklerin filmlerde kullanılan kalıp-yargılarla toplumsal yaşam alanlarında rastlanan ikincilleştirme ve maruz kalınan olumsuz algılamaların sürdürüldüğü görülmektedir.

References

 • Bilgin, N. (2007). Sosyal psikoloji sözlüğü kavramlar, yaklaşımlar (1. baskı). Bağlam.
 • Deliormanlı, E. (2006). Fatih Akın’ın aksanlı sineması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dinler, M. (Yönetmen). (1966). Karanlıklar Meleği [Film]. Melek.
 • Durugönül, E. (2013). Antalya’da Afrika kökenli Türkler üzerine çalışmanın sorunları. International journal of human sciences, 10 (1), 1401-1411.
 • Fanon, F. (2009). Siyah deri beyaz maske (1. baskı) (Çev. C. Koytak). Versus.
 • Hall, S. (1998a). Kültürel kimlik ve diaspora (Çev. İ. Sağlamer). J. Rutherford, A. Stuart, K. Mercer, P. Parmar, H. Bhabha, S. Hall, J. Weeks, L. Young (Ed.), Kimlik: Topluluk, kültür, farklılık (1. baskı) (s. 173-192). Sarmal.
 • Hall, S. (1998b). Yerel ve küresel: Küreselleşme ve etniklik (Çev. S. H. Tuncel). Anthony D. King (Ed.), Kültür, küreselleşme ve dünya sistemi (1. baskı) (s. 39-61). Bilim ve Sanat.
 • İnanoğlu, T. (Yönetmen). (1966). Osmanlı Kabadayısı [Film]. Erler.
 • İnanoğlu, T. (Yönetmen). (1969). Yumurcak [Film]. Erler.
 • Kılıçbay, M. A. (2012). Kimlikler okyanusu. Doğu batı dergisi, 23, 161-165.
 • Türk Dil Kurumu. (____). Marsık. https://sozluk.gov.tr/
 • Olpak, M. (2013). Kronik: Osmanlı İmparatorluğu’nda köle, Türkiye Cumhuriyeti’nde evlatlık: Afro-Türkler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 68(1), 123-141.
 • Sarı, E. (2007). Kültür, kimlik, politika: Mardin’de kültürlerarasılık (Yayımlanmış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Weeks, J. (1998). Farklılığın değeri (Çev. İ. Sağlamer). J. Rutherford, A. Stuart, K. Mercer, P. Parmar, H. Bhabha, S. Hall, J. Weeks, L. Young (Ed.), Kimlik: Topluluk, kültür, farklılık (1. baskı) (s. 85-100). Sarmal.
 • Yalçın, A. (2022). Türkiye’de politik sinemanın gelişimi ve 2000’li yıllar (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız, P. (2008). Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kimlik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yüksel, E. (2012). 1990 sonrası Türkiye sinemasında etnik kimliklerin temsili. sinecine: Sinema araştırmaları dergisi, 3(1), 7-28.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Abdurrahim YALÇIN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6812-0453
Türkiye

Early Pub Date December 15, 2022
Publication Date February 2, 2023
Published in Issue Year 2022Issue: 9

Cite

APA Yalçın, A. (2022). Kimlik ve ırk bağlamında Afro-Türklerin “Arap bacı” örneği üzerinden bir incelemesi . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , (9) , 39-57 . DOI: 10.46372/arts.1195054