Research Article
BibTex RIS Cite

The Seventh Continent in the context of bio and ecological art

Year 2023, Issue: 9, 59 - 74, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1183446

Abstract

It has been observed that scientific methods, technological tools and equipment are used in today’s art. Purpose of the research; It is to investigate why bio and ecological art emerged. Artists such as Ozan Atalan, Eloise Hawser, Pakui Hardware and Simon Starling constitute the scope and limitations of the research. In addition, the historical development of ecological art is mentioned in the research. The importance of ecological art in the relationship between human and nature is emphasized. The questions clarifying the research are: What are the reflections of bio and ecological art in contemporary art? What are the reasons that push artists to apply bio art? How does the 16th Istanbul Biennial relate to bio and ecological art? Finding answers to these questions; It is hoped that it will shed light on how and how contemporary art examples are handled.

References

 • Anker, P. (2008). Seeing pink: The eco-art of Simon Starling. Journal of visual art practice, 7(1), 3-9. https://doi.org/10.1386/jvap.7.1.3_1
 • Arapoğlu, F. (2019). 16. İstanbul bienali: Yedinci kıta. Aurum sosyal bilimler dergisi, 4(2), 219-223. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aurum/issue/51393/668021
 • Arıkan, H. (2021). İnsan ve doğa ekseninde ekolojik sanat. İnönü Üniversitesi kültür ve sanat dergisi, 7(1), 76-87. https://doi.org/10.22252/ijca.878968
 • Atalan, O. (2019). Monokrom [Yerleştirme]. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul.
 • Atalan, O. (2012). Ready-made kavramı günümüz sanatına ve sanatçısına etkisi. Yedi: Sanat, tasarım ve bilim dergisi, 7, 23-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi/issue/21840/234826
 • Bilir, A. (2020). Doğa-kent-sanat ilişkisi bağlamında Eymir Gölü’nde arazi sanatı uygulamalar. Sanat ve tasarım dergisi, 10(2), 378-394. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.877375
 • Dal, N. E. (2017). Tüketim toplumu ve tüketim toplumuna yöneltilen eleştiriler üzerine bir tartışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 9(19), 1-21. https://doi.org/10.20875/makusobed.311006
 • Eryılmaz, Ç. (2018). Durkheim’da toplum-çevre etkileşimi: Dışlayıcı toplumsal olgulara karşı çevreci potansiyel. İstanbul Üniversitesi sosyoloji dergisi, 39(1), 135-157. https://doi.org/10.26650/SJ.2019.39.1.0005
 • Eryılmaz, Ç. (2017). Sosyal bilim paradigmaları çerçevesinde çevre sosyolojisi’nin kuramları ve kavramları. Fırat Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 27(1), 159-174. https://doi.org/10.18069/firatsbed.346440
 • Hardware, P. (2019). Vücutdışı [Yerleştirme]. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul.
 • Hawser, E. (2018). By the deep, by the mark [Film]. Somerset House.
 • Hawser, E. (2019). Çöp Boşaltma Alanı [Video]. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul. İKSV. (____). 16. İstanbul Bienali. https://bienal.iksv.org/tr/bienal-arsivi/16-istanbul-bienali
 • Işıktan, F. (2022). Biosanat: Disiplinlerarası bağlamda çağdaş seramik sanatına yansımaları. Art-e sanat dergisi, 15(29), 356-373. https://doi.org/10.21602/sduarte.1075499
 • Mamur, N. (2017). Ekolojik sanat: Çevre eğitimi ile sanatın kesişme noktası. Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 13(3), 1000-1016. https://doi.org/10.17860/mersinefd.316297
 • Saygı, S. (2016). Çağdaş sanatta doğa algısı ve ekolojik farkındalık. Sanat-tasarım dergisi, 7, 7-13. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marustd/issue/30399/328263
 • Starling, S. (2019). Parazit İstilası [Heykel]. Pera Müzesi, İstanbul.
 • Susamoğlu, F. (2018). Güncel sanatta ekolojik yaklaşımlar ve ekozofi kavramı. Atatürk Üniversitesi güzel sanatlar enstitüsü dergisi, 41, 96-103. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.453183
 • The Arts Society. (2018, 25 Nisan). Artist Eloise Hawser: The creatives who shaped her. https://theartssociety.org/arts-news-features/artist-eloise-hawser-creatives-who-shaped-her
 • Townsend, C. (2015). Eloise Hawser: Lives on wire. Art monthly, 389, 29-30.

Biyo ve ekolojik sanat bağlamında Yedinci Kıta

Year 2023, Issue: 9, 59 - 74, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1183446

Abstract

Günümüz sanatında bilimsel metotların, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın amacı; biyo ve ekolojik sanatın neden ortaya çıktığını araştırmaktır. Ozan Atalan, Eloise Hawser, Pakui Hardware ve Simon Starling gibi sanatçılar araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmada ekolojik sanatın tarihsel gelişiminden bahsedilmiştir. Ekolojik sanatın insan ve doğa ilişkisindeki önemi üzerinde durulmuştur. Araştırmaya açıklık getiren sorular şunlardır: Biyo ve ekolojik sanatın güncel sanattaki yansımaları nelerdir? Sanatçıları biyo sanat uygulamalarına iten sebepler nelerdir? 16. İstanbul Bienali’nin biyo ve ekolojik sanatla nasıl bir ilişkisi vardır? Bu sorulara cevap aranması; güncel sanat örneklerinin nasıl ve ne şekilde ele alındığına ilişkin ışık tutacağı umulmaktadır.

References

 • Anker, P. (2008). Seeing pink: The eco-art of Simon Starling. Journal of visual art practice, 7(1), 3-9. https://doi.org/10.1386/jvap.7.1.3_1
 • Arapoğlu, F. (2019). 16. İstanbul bienali: Yedinci kıta. Aurum sosyal bilimler dergisi, 4(2), 219-223. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aurum/issue/51393/668021
 • Arıkan, H. (2021). İnsan ve doğa ekseninde ekolojik sanat. İnönü Üniversitesi kültür ve sanat dergisi, 7(1), 76-87. https://doi.org/10.22252/ijca.878968
 • Atalan, O. (2019). Monokrom [Yerleştirme]. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul.
 • Atalan, O. (2012). Ready-made kavramı günümüz sanatına ve sanatçısına etkisi. Yedi: Sanat, tasarım ve bilim dergisi, 7, 23-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi/issue/21840/234826
 • Bilir, A. (2020). Doğa-kent-sanat ilişkisi bağlamında Eymir Gölü’nde arazi sanatı uygulamalar. Sanat ve tasarım dergisi, 10(2), 378-394. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.877375
 • Dal, N. E. (2017). Tüketim toplumu ve tüketim toplumuna yöneltilen eleştiriler üzerine bir tartışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 9(19), 1-21. https://doi.org/10.20875/makusobed.311006
 • Eryılmaz, Ç. (2018). Durkheim’da toplum-çevre etkileşimi: Dışlayıcı toplumsal olgulara karşı çevreci potansiyel. İstanbul Üniversitesi sosyoloji dergisi, 39(1), 135-157. https://doi.org/10.26650/SJ.2019.39.1.0005
 • Eryılmaz, Ç. (2017). Sosyal bilim paradigmaları çerçevesinde çevre sosyolojisi’nin kuramları ve kavramları. Fırat Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 27(1), 159-174. https://doi.org/10.18069/firatsbed.346440
 • Hardware, P. (2019). Vücutdışı [Yerleştirme]. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul.
 • Hawser, E. (2018). By the deep, by the mark [Film]. Somerset House.
 • Hawser, E. (2019). Çöp Boşaltma Alanı [Video]. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul. İKSV. (____). 16. İstanbul Bienali. https://bienal.iksv.org/tr/bienal-arsivi/16-istanbul-bienali
 • Işıktan, F. (2022). Biosanat: Disiplinlerarası bağlamda çağdaş seramik sanatına yansımaları. Art-e sanat dergisi, 15(29), 356-373. https://doi.org/10.21602/sduarte.1075499
 • Mamur, N. (2017). Ekolojik sanat: Çevre eğitimi ile sanatın kesişme noktası. Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 13(3), 1000-1016. https://doi.org/10.17860/mersinefd.316297
 • Saygı, S. (2016). Çağdaş sanatta doğa algısı ve ekolojik farkındalık. Sanat-tasarım dergisi, 7, 7-13. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marustd/issue/30399/328263
 • Starling, S. (2019). Parazit İstilası [Heykel]. Pera Müzesi, İstanbul.
 • Susamoğlu, F. (2018). Güncel sanatta ekolojik yaklaşımlar ve ekozofi kavramı. Atatürk Üniversitesi güzel sanatlar enstitüsü dergisi, 41, 96-103. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.453183
 • The Arts Society. (2018, 25 Nisan). Artist Eloise Hawser: The creatives who shaped her. https://theartssociety.org/arts-news-features/artist-eloise-hawser-creatives-who-shaped-her
 • Townsend, C. (2015). Eloise Hawser: Lives on wire. Art monthly, 389, 29-30.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Evrim Özeskici 0000-0003-1491-3487

Early Pub Date December 15, 2022
Publication Date February 2, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 9

Cite

APA Özeskici, E. (2023). Biyo ve ekolojik sanat bağlamında Yedinci Kıta. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(9), 59-74. https://doi.org/10.46372/arts.1183446

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1