Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sinema anlatısında kısa ve uzun filmlerin farkları: Kısa ve uzun olarak çekilmiş dört filmin karşılaştırılması

Year 2022, Issue 9, 9 - 38, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1179957

Abstract

Sinemada anlatı uzun ve kısa filmler aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu iki film türü; süre, içerik, üretim ve dağıtım gibi konularda birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu çalışmada, uzun ve kısa filmlerin anlatı yapılarındaki farklar incelenmektedir. Böyle bir incelemenin, farklı sürelere sahip sinema anlatılarının daha iyi anlaşılmasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu inceleme için aynı yönetmenler tarafından aynı hikâyeden yola çıkılarak çekilen kısa ve uzun filmler örneklem olarak alınmış ve çözümlenmiştir. Süreleri farklı olan filmlerin öykü ve olay örgülerinin kapsamında da farklar olduğu, uzun filmlerin daha fazla karakterle daha kapsamlı öyküler anlattıkları saptanmıştır. Bunun yanında kısa filmlerin de daha basit olay örgüleri oluşturarak izleyiciye tahmin edecek ve hayal gücünü kullanacak daha fazla alan bıraktığı anlaşılmıştır.

References

 • Academy Awards. (____). Special rules for the short film awards. https://www.oscars.org/sites/oscars/files/95aa_live_action_short.pdf
 • Acker, S. (Yönetmen). (2005). 9 [Film]. UCLA Animation Workshop.
 • Acker, S. (Yönetmen). (2009). 9 [Film]. Focus Features.
 • Adana Altın Koza Film Festivali. (____). 29. AAFF uluslararası kısa film yarışması yönetmeliği. https://altinkozaff.org.tr/wp-content/uploads/2022/06/29.AAFF-ULUSLARARASI-KISA-FILM-YARISMASI-YONETMELIGI.pdf
 • Akyürek, F. (2005). Senaryo yazarı olmak (3. baskı). Mediacat.
 • Ankara Film Festivali. (____). 33. Ankara film festivali festival yönetmelikleri. https://docs.google.com/document/d/1G5eJVdtAXq0wJ7jgdOFTNBsLt4Wi1e0k/edit
 • Antalya Altın Portakal Film Festivali. (____). 59. Antalya altın portakal film festivali ulusal kısa film yarışması yönetmeliği. https://www.antalyaff.com/tr/page/index/1/138
 • Aristoteles. (1987). Poetika (1. baskı) (Çev. İ. Tunalı). Remzi.
 • Aslanyürek, S. (2004). Senaryo kuramı (2. baskı). Pan.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel serüven (1. baskı) (Çev. M. Rifat, S. Rifat). Yapı Kredi.
 • Başol, Ö (2017). Senaryo kitabı (1. baskı). İthaki.
 • Berlinale. (____). Berlinale general guidelines for submission and participation. https://www.berlinale.de/en/film-entry/guidelines/general-guidelines.html
 • Bordwell, D., Thompson, K. ve Smith, J. (2020). Film art an introduction (12. baskı). McGraw-Hill.
 • British Film Institute. (____). BFI filmography. https://www.bfi.org.uk/bfi-national-archive/research-bfi-archive/bfi-filmography/bfi-filmography-faq Buckland, W. (2015). Film studies an introduction (1. baskı). Teach Yourself.
 • Can, A. (2010). Kısa film (2. baskı). Tablet.
 • Cannes. (____). Cannes court métrage festival de cannes. https://www.cannescourtmetrage.com/en/participer/inscrire-un-film#tab=shorts-in-competition
 • Chatman, S. (2009). Öykü ve söylem filmde ve kurmacada anlatı yapısı (1. baskı) (Çev. Ö. Yaren). De Ki.
 • Chazelle, D. (Yönetmen). (2013). Whiplash [Film]. Bold Films.
 • Chazelle, D. (Yönetmen). (2014). Whiplash [Film]. Bold Films.
 • Chion, M. (2003). Bir senaryo yazmak (3. baskı) (Çev. N. T. Öztokat). Afa.
 • Cooper, P. ve Dancyger, K. (2005). Kısa film yazmak (1. baskı) (Çev. S. Gündeş). Es.
 • Costello, J. (2010). Senaryo yazımı (1. baskı) (Çev. B. Baysal). Kalkedon.
 • Cowgill, L. J. (2005). Writing short films structure and content for screenwriters (2. baskı). Watson-Guptill.
 • Eco, U. (1995). Anlatı ormanlarında altı gezinti (2. baskı) (Çev. K. Atakay). Can.
 • Edgar-Hunt, R., Marland J. ve Richards, J. (2012). Senaryo yazımı (1. baskı) (Çev. G. Altıntaş). Literatür.
 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist metodoloji ve ötesi (3. baskı). Erk.
 • Esslin, M. (1996). Dram sanatının alanı (1. baskı) (Çev. Ö. Nutku). Yapı Kredi.
 • Evrenol, C. (Yönetmen). (2015). Baskın [Film]. Film Colony.
 • Evrenol, C. ve Akay, O. E. (Yönetmenler). (2013). Baskın [Film]. Atlantik.
 • Felando, C. (2015). Discovering short films: The history and style of live-action fiction shorts (1. baskı). Palgrave Macmillan.
 • Field, S. (2012). Senaryo yazımının temelleri (1. baskı) (Çev. Ş. Erol). Alfa.
 • Irving, D. K. ve Rea, P. W. (2006). Producing and directing the short film and video (3. baskı). Focal.
 • İstanbul Film Festivali. (____). İstanbul film festivali ulusal kısa film yarışması yönetmeliği. https://film.iksv.org/tr/yonetmelikler/ulusal-kisa-film-yarismasi
 • Kaliç, S. (1992). Deneysel sinemanın kısa tarihi (1. baskı). Hil.
 • Mckee, R. (2007). Story, senaryo yazımının özü yapısı, tarzı ve ilkeleri (2. baskı) (Çev. N. Yılmaz, E. Yılmaz, F. Kınalı). Plato.
 • Miller, W. (2009). Senaryo yazımı sinema ve televizyon için (3. baskı) (Çev. Y. Büyükerşen, N. Esen, Y. Demir). Hayalbaz.
 • Monaco, J. (2002). Bir film nasıl okunur (1. baskı) (Çev. E. Yılmaz). Oğlak.
 • Mutlu, E. (2008). İletişim sözlüğü (3. baskı). Ayraç.
 • Nutku, Ö. (2001). Dram sanatı (4. baskı). Kabalcı.
 • Nash, P. (2013). Kısa film senaryosu yazmak (1. baskı) (Çev. B. Baysal). Kalkedon.
 • Oktuğ, M. (2008). Sinemada anlatı: Senaryo (1. baskı). Galata.
 • Oluk, A. (2008). Klasik anlatı sineması (1. baskı). Hayalet.
 • Orhon, E. N. (2008). Kısa filmin doğası ve kısa film yapım-yönetim özellikleri. D. Bayrakdar (Ed.), Türk film araştırmalarında yeni yönelimler 7 (1. baskı) (s. 421-429). Bağlam.
 • Oxford Dictionary. (____). Film, narrative, story. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
 • Parker, N. (2011). Kısa filmler nasıl yapılır nasıl dağıtılır (1. baskı) (Çev. E. Ekici). Kalkedon.
 • Piper, J. (2015). Kısa film yapımı (2. baskı) (Çev. G. Metin). Say.
 • Raskin, R. (2002). The art of the short film (1. baskı). Mcfarland.
 • Saygın, T. (2003). Anlatı. A. Cevizci (Ed.), Felsefe ansiklopedisi cilt 1 (1. baskı) (s. 431-434). Etik.
 • Sinema Genel Müdürlüğü. (____). Kısa film yapım desteği. https://sinema.ktb.gov.tr/TR-246692/kisa-film-yapim-destegi.html
 • Singleton, R. S. (2004). Amerikan sinema terimleri sözlüğü (1. baskı) (Çev. S. Taylaner). Es.
 • Sundance. (____). Rules & regulations for submitting to the 2023 Sundance film festival. https://dotorg-stg-assets.s3.amazonaws.com/pdf/submissions/2023_Submissions_Rules.pdf
 • Şener, S. (2016). Yaşamın kırılma noktasında dram sanatı (5. baskı). Dost.
 • Türk Dil Kurumu. (____). Anlatı, dramatik, film, metraj. https://sozluk.gov.tr
 • Truby, J. (2012). Senaryo anatomisi (1. baskı) (Çev. F. Uncu). Dharma.
 • Williams, C. (Yönetmen). (2018). Emergency [Film]. Temple Hill.
 • Williams, C. (Yönetmen). (2022). Emergency [Film]. Amazon Studios.
 • Yaren, Ö. (2013). Sinemada anlatı kuramı. Z. Özarslan (Ed.), Sinema kuramları 2 beyaz perdeyi aydınlatan kuramlar (1. baskı) (s. 167-192). Su.

Differences between short and feature films in cinematic narrative: Comparison of four short and feature films

Year 2022, Issue 9, 9 - 38, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1179957

Abstract

Narrative in cinema is conveyed through feature and short films. These two film types differ from each other in terms of duration, content, production and distribution. In this study, the differences in the narrative structures of feature and short films are examined. It is thought that such an analysis will be useful in better understanding the cinema narratives with different durations. For this study, short and feature films shot by the same directors based on the same story were taken as samples and analyzed. It has been determined that there are differences in the scope of the story and plot of the films with different durations, and that the feature films tell more comprehensive stories with more characters. In addition, it has been understood that short films create simpler plots and leave more space for the audience to guess and use their imagination.

References

 • Academy Awards. (____). Special rules for the short film awards. https://www.oscars.org/sites/oscars/files/95aa_live_action_short.pdf
 • Acker, S. (Yönetmen). (2005). 9 [Film]. UCLA Animation Workshop.
 • Acker, S. (Yönetmen). (2009). 9 [Film]. Focus Features.
 • Adana Altın Koza Film Festivali. (____). 29. AAFF uluslararası kısa film yarışması yönetmeliği. https://altinkozaff.org.tr/wp-content/uploads/2022/06/29.AAFF-ULUSLARARASI-KISA-FILM-YARISMASI-YONETMELIGI.pdf
 • Akyürek, F. (2005). Senaryo yazarı olmak (3. baskı). Mediacat.
 • Ankara Film Festivali. (____). 33. Ankara film festivali festival yönetmelikleri. https://docs.google.com/document/d/1G5eJVdtAXq0wJ7jgdOFTNBsLt4Wi1e0k/edit
 • Antalya Altın Portakal Film Festivali. (____). 59. Antalya altın portakal film festivali ulusal kısa film yarışması yönetmeliği. https://www.antalyaff.com/tr/page/index/1/138
 • Aristoteles. (1987). Poetika (1. baskı) (Çev. İ. Tunalı). Remzi.
 • Aslanyürek, S. (2004). Senaryo kuramı (2. baskı). Pan.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel serüven (1. baskı) (Çev. M. Rifat, S. Rifat). Yapı Kredi.
 • Başol, Ö (2017). Senaryo kitabı (1. baskı). İthaki.
 • Berlinale. (____). Berlinale general guidelines for submission and participation. https://www.berlinale.de/en/film-entry/guidelines/general-guidelines.html
 • Bordwell, D., Thompson, K. ve Smith, J. (2020). Film art an introduction (12. baskı). McGraw-Hill.
 • British Film Institute. (____). BFI filmography. https://www.bfi.org.uk/bfi-national-archive/research-bfi-archive/bfi-filmography/bfi-filmography-faq Buckland, W. (2015). Film studies an introduction (1. baskı). Teach Yourself.
 • Can, A. (2010). Kısa film (2. baskı). Tablet.
 • Cannes. (____). Cannes court métrage festival de cannes. https://www.cannescourtmetrage.com/en/participer/inscrire-un-film#tab=shorts-in-competition
 • Chatman, S. (2009). Öykü ve söylem filmde ve kurmacada anlatı yapısı (1. baskı) (Çev. Ö. Yaren). De Ki.
 • Chazelle, D. (Yönetmen). (2013). Whiplash [Film]. Bold Films.
 • Chazelle, D. (Yönetmen). (2014). Whiplash [Film]. Bold Films.
 • Chion, M. (2003). Bir senaryo yazmak (3. baskı) (Çev. N. T. Öztokat). Afa.
 • Cooper, P. ve Dancyger, K. (2005). Kısa film yazmak (1. baskı) (Çev. S. Gündeş). Es.
 • Costello, J. (2010). Senaryo yazımı (1. baskı) (Çev. B. Baysal). Kalkedon.
 • Cowgill, L. J. (2005). Writing short films structure and content for screenwriters (2. baskı). Watson-Guptill.
 • Eco, U. (1995). Anlatı ormanlarında altı gezinti (2. baskı) (Çev. K. Atakay). Can.
 • Edgar-Hunt, R., Marland J. ve Richards, J. (2012). Senaryo yazımı (1. baskı) (Çev. G. Altıntaş). Literatür.
 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist metodoloji ve ötesi (3. baskı). Erk.
 • Esslin, M. (1996). Dram sanatının alanı (1. baskı) (Çev. Ö. Nutku). Yapı Kredi.
 • Evrenol, C. (Yönetmen). (2015). Baskın [Film]. Film Colony.
 • Evrenol, C. ve Akay, O. E. (Yönetmenler). (2013). Baskın [Film]. Atlantik.
 • Felando, C. (2015). Discovering short films: The history and style of live-action fiction shorts (1. baskı). Palgrave Macmillan.
 • Field, S. (2012). Senaryo yazımının temelleri (1. baskı) (Çev. Ş. Erol). Alfa.
 • Irving, D. K. ve Rea, P. W. (2006). Producing and directing the short film and video (3. baskı). Focal.
 • İstanbul Film Festivali. (____). İstanbul film festivali ulusal kısa film yarışması yönetmeliği. https://film.iksv.org/tr/yonetmelikler/ulusal-kisa-film-yarismasi
 • Kaliç, S. (1992). Deneysel sinemanın kısa tarihi (1. baskı). Hil.
 • Mckee, R. (2007). Story, senaryo yazımının özü yapısı, tarzı ve ilkeleri (2. baskı) (Çev. N. Yılmaz, E. Yılmaz, F. Kınalı). Plato.
 • Miller, W. (2009). Senaryo yazımı sinema ve televizyon için (3. baskı) (Çev. Y. Büyükerşen, N. Esen, Y. Demir). Hayalbaz.
 • Monaco, J. (2002). Bir film nasıl okunur (1. baskı) (Çev. E. Yılmaz). Oğlak.
 • Mutlu, E. (2008). İletişim sözlüğü (3. baskı). Ayraç.
 • Nutku, Ö. (2001). Dram sanatı (4. baskı). Kabalcı.
 • Nash, P. (2013). Kısa film senaryosu yazmak (1. baskı) (Çev. B. Baysal). Kalkedon.
 • Oktuğ, M. (2008). Sinemada anlatı: Senaryo (1. baskı). Galata.
 • Oluk, A. (2008). Klasik anlatı sineması (1. baskı). Hayalet.
 • Orhon, E. N. (2008). Kısa filmin doğası ve kısa film yapım-yönetim özellikleri. D. Bayrakdar (Ed.), Türk film araştırmalarında yeni yönelimler 7 (1. baskı) (s. 421-429). Bağlam.
 • Oxford Dictionary. (____). Film, narrative, story. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
 • Parker, N. (2011). Kısa filmler nasıl yapılır nasıl dağıtılır (1. baskı) (Çev. E. Ekici). Kalkedon.
 • Piper, J. (2015). Kısa film yapımı (2. baskı) (Çev. G. Metin). Say.
 • Raskin, R. (2002). The art of the short film (1. baskı). Mcfarland.
 • Saygın, T. (2003). Anlatı. A. Cevizci (Ed.), Felsefe ansiklopedisi cilt 1 (1. baskı) (s. 431-434). Etik.
 • Sinema Genel Müdürlüğü. (____). Kısa film yapım desteği. https://sinema.ktb.gov.tr/TR-246692/kisa-film-yapim-destegi.html
 • Singleton, R. S. (2004). Amerikan sinema terimleri sözlüğü (1. baskı) (Çev. S. Taylaner). Es.
 • Sundance. (____). Rules & regulations for submitting to the 2023 Sundance film festival. https://dotorg-stg-assets.s3.amazonaws.com/pdf/submissions/2023_Submissions_Rules.pdf
 • Şener, S. (2016). Yaşamın kırılma noktasında dram sanatı (5. baskı). Dost.
 • Türk Dil Kurumu. (____). Anlatı, dramatik, film, metraj. https://sozluk.gov.tr
 • Truby, J. (2012). Senaryo anatomisi (1. baskı) (Çev. F. Uncu). Dharma.
 • Williams, C. (Yönetmen). (2018). Emergency [Film]. Temple Hill.
 • Williams, C. (Yönetmen). (2022). Emergency [Film]. Amazon Studios.
 • Yaren, Ö. (2013). Sinemada anlatı kuramı. Z. Özarslan (Ed.), Sinema kuramları 2 beyaz perdeyi aydınlatan kuramlar (1. baskı) (s. 167-192). Su.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Art
Journal Section Research Articles
Authors

Emin PAFTALI> (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3330-3203
Türkiye

Early Pub Date December 15, 2022
Publication Date February 2, 2023
Published in Issue Year 2022Issue 9

Cite

APA Paftalı, E. (2023). Sinema anlatısında kısa ve uzun filmlerin farkları: Kısa ve uzun olarak çekilmiş dört filmin karşılaştırılması . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , (9) , 9-38 . DOI: 10.46372/arts.1179957