Research Article
BibTex RIS Cite

Interactive Information Design in Museums: Comparison of Museum of Anatolian Civilizations and Frankfurt Historical Museum

Year 2022, Issue: 7, 151 - 178, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.1053606

Abstract

Museums undertake the task of an out-of-school educational institution where permanent learning can be achieved. While undertaking this task, it aims to increase the quality of experience of visitors with its online platforms, with the help of devices. Online visits of museums due to the development of technology and especially the pandemic; It has gained significance for interaction before and after the visit. The elimination of various limitations of online use has made online visits as vital as physical visits. However, to use online museums effectively, websites should be organized according to understandable, interesting, useful, accessible, comprehensive, and visitor qualities. This study aims to evaluate the physical and online interactive information design applications of museums, to reveal the differences and common aspects of both museums in the current situation, and to compare the results by using museum samples from abroad and in the country. Concepts such as a museum, virtual museum, interactive information design, and definitions of other concepts with which these concepts are related are also included in the study. Physical interactive information design opportunities, websites, social media accounts of the Frankfurt History Museum and the Museum of Anatolian Civilizations were examined and the information was revealed in detail.

References

 • Allee, V. (1997). 12 Principles of Knowledge Management. Training & Development, 51, 71-74.
 • Anameriç, H. (2008, Haziran). History of Maps and Important Map Collections in Turkey. 30. MELCOM Uluslararası Konferansında Yayınlanmış Makale, Oxford Üniversitesi, Oxford, Birleşik Krallık.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi. (____). Kültür Portalı. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolu-medenyetler-muzesi Erişim Tarihi: 2 Ocak 2022.
 • Baer, K. (2008). Information Design Workbook. Masaçüses: Rockport.
 • Baysal, İ., Çetinkaya, K. ve Aydın, M. (2021). Müzeler, Sergiler ve Tarihi Alanlarda Dijitalleşme. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 5(2), 271-280.
 • Çakır İlhan, A. (2017). Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(2), 93-104. DOI: 10.21612/yader.2017.016.
 • Frankfurt Tarih Müzesi. (____). Historisches Museum Frankfurt. https://historisches-museum-frankfurt.de/en/ueberuns?language=en Erişim Tarihi: 18 Aralık 2021.
 • Güler, T. (2008). Grafik Tasarımda Yeni Bir Alan: Bilgilendirme Tasarımı ve Bir Uygulama. (Yayımlanmış Doktora Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.
 • Hoffman, S. K. (2020). Online Exhibitions During the COVID-19 Pandemic. Museum Worlds, 8(1), 210-215. DOI: 10.3167/ARMW.2020.080115.
 • Kalıncı, E. (2015). 360 Derece Panoramik Görüntü Veren Sanal Müzelerin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5(4), 57-65. DOI: 10.7456/10504100/005.
 • Karadeniz, C., Ayşe, O., Artar, M. ve Çakır İlhan, A. (2017). Müze Eğitiminde Dönüşümler: Kocaeli Müzesi’nde Eğiticilerin Eğitimi. Millî Eğitim Dergisi, 214, 37-59.
 • Keleş, V. (2010). Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-17.
 • Lorenc, J., Skolnick, L. ve Berger, C. (2007). What is Exhibition Design. Mies: RotoVision.
 • McLuhan, M. (1994). Understanding Media: The Extension of Man. Londra: The MIT.
 • Mercin, L. (2017). Müze Eğitimi, Bilgilendirme ve Tanıtım Açısından Görsel İletişim Tasarımı Ürünlerinin Önemi. Millî Eğitim Dergisi, 214, 209-237.
 • Pamuklu Gürdal, A. (2022). Öğrenme Kaynaklı Bilgilendirme Tasarımlarının Müzelerde Kullanılması ve Eğitime Katkısı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61, 122-138.
 • Pektaş Turgut, Ö. (2017). Günümüz Sergileme Biçimlerinde Çoklu Ortam Kullanımı ve “BOSCH: Visions Alive” Sergisi. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, (s. 409-418). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Romedi, P. (1999). Sign-Posting Information Design. R. Jacobson (Ed.), Information Design (2. Baskı) (s. 83-98). Londra: MIT.
 • Schmitt, A. K., Danišík, M., Aydar, E., Şen, E., Ulusoy, I. ve Lovera, O. M. (2014). Identifying the Volcanic Eruption Depicted in a Neolithic Painting at Çatalhöyük, Central Anatolia, Turkey. Plos One, 9(1), 1-10. DOI: 10.1371/journal.pone.0084711.
 • Sert, A. N. ve Karacaoglu, S. (2018). Müzelerdeki Hizmet Kalitesinin Memnuniyet Algısı ve Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örnegi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2), 103-122.
 • Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2. Baskı). Konektikıt: Graphics.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Ware, C. (2011). Information Visualization: Perception For Design (2. Baskı). San Fransisko: Morgan Kaufmann.

Müzelerde Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımı: Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Frankfurt Tarih Müzesi’nin Karşılaştırılması

Year 2022, Issue: 7, 151 - 178, 18.02.2022
https://doi.org/10.46372/arts.1053606

Abstract

Müzeler yıllardır süregelen somut yaşantıların gerçekleştirilebileceği kalıcı öğrenmelerin sağlanabileceği okul dışı bir eğitim kurumu görevi üstlenmektedir. Bu görevi üstlenirken de klasik sergileme biçimlerini değiştirerek, modern müzecilik anlayışı çerçevesinde etkileşime girilebilecek cihazlar yardımıyla, çevrim içi platformlarıyla ziyaretçilerin deneyim kalitelerini artırmayı hedeflemektedir. Son yıllarda teknolojinin gelişimi ve özellikle pandemi sebebiyle müzelerin çevrim içi ziyaretleri; ziyaret öncesi ve sonrası etkileşim için önem kazanmıştır. Çevrim içi kullanımın çeşitli sınırlılıkları ortadan kaldırması fiziki ziyaretler kadar çevrim içi ziyaretleri de önemli hale getirmiştir. Fakat çevrim içi müzelerin etkili şekilde kullanılabilmesi amacıyla web sitelerinin anlaşılır, ilgi çekici, kullanışlı, ulaşılabilir, kapsamlı ve ziyaretçi niteliklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma da yurt dışından ve yurt içinden birer müze örneklem şeklinde kullanılarak müzelerin, fiziki ve çevrim içi etkileşimli bilgilendirme tasarımı uygulamalarını değerlendirmek, her iki müzenin mevcut durumdaki farklılıklarını, ortak yanlarını ortaya koymayı ve çıkan sonuçları karşılaştırmayı amaçlamıştır. Müze, sanal müze ve etkileşimli bilgilendirme tasarımı gibi kavramlar ve bu kavramların ilişkili bulunduğu diğer kavramların tanımlarına da çalışma da yer verilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için Frankfurt Tarih Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi fiziki etkileşimli bilgilendirme tasarım imkânları, web siteleri, sosyal medya hesapları incelenmiş bilgiler detaylı şekilde ortaya konmuştur. Ulaşılan bilgiler tartışılmış ve sonuç bölümünde belirtilmiştir.

References

 • Allee, V. (1997). 12 Principles of Knowledge Management. Training & Development, 51, 71-74.
 • Anameriç, H. (2008, Haziran). History of Maps and Important Map Collections in Turkey. 30. MELCOM Uluslararası Konferansında Yayınlanmış Makale, Oxford Üniversitesi, Oxford, Birleşik Krallık.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi. (____). Kültür Portalı. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolu-medenyetler-muzesi Erişim Tarihi: 2 Ocak 2022.
 • Baer, K. (2008). Information Design Workbook. Masaçüses: Rockport.
 • Baysal, İ., Çetinkaya, K. ve Aydın, M. (2021). Müzeler, Sergiler ve Tarihi Alanlarda Dijitalleşme. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 5(2), 271-280.
 • Çakır İlhan, A. (2017). Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(2), 93-104. DOI: 10.21612/yader.2017.016.
 • Frankfurt Tarih Müzesi. (____). Historisches Museum Frankfurt. https://historisches-museum-frankfurt.de/en/ueberuns?language=en Erişim Tarihi: 18 Aralık 2021.
 • Güler, T. (2008). Grafik Tasarımda Yeni Bir Alan: Bilgilendirme Tasarımı ve Bir Uygulama. (Yayımlanmış Doktora Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.
 • Hoffman, S. K. (2020). Online Exhibitions During the COVID-19 Pandemic. Museum Worlds, 8(1), 210-215. DOI: 10.3167/ARMW.2020.080115.
 • Kalıncı, E. (2015). 360 Derece Panoramik Görüntü Veren Sanal Müzelerin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5(4), 57-65. DOI: 10.7456/10504100/005.
 • Karadeniz, C., Ayşe, O., Artar, M. ve Çakır İlhan, A. (2017). Müze Eğitiminde Dönüşümler: Kocaeli Müzesi’nde Eğiticilerin Eğitimi. Millî Eğitim Dergisi, 214, 37-59.
 • Keleş, V. (2010). Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-17.
 • Lorenc, J., Skolnick, L. ve Berger, C. (2007). What is Exhibition Design. Mies: RotoVision.
 • McLuhan, M. (1994). Understanding Media: The Extension of Man. Londra: The MIT.
 • Mercin, L. (2017). Müze Eğitimi, Bilgilendirme ve Tanıtım Açısından Görsel İletişim Tasarımı Ürünlerinin Önemi. Millî Eğitim Dergisi, 214, 209-237.
 • Pamuklu Gürdal, A. (2022). Öğrenme Kaynaklı Bilgilendirme Tasarımlarının Müzelerde Kullanılması ve Eğitime Katkısı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61, 122-138.
 • Pektaş Turgut, Ö. (2017). Günümüz Sergileme Biçimlerinde Çoklu Ortam Kullanımı ve “BOSCH: Visions Alive” Sergisi. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, (s. 409-418). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Romedi, P. (1999). Sign-Posting Information Design. R. Jacobson (Ed.), Information Design (2. Baskı) (s. 83-98). Londra: MIT.
 • Schmitt, A. K., Danišík, M., Aydar, E., Şen, E., Ulusoy, I. ve Lovera, O. M. (2014). Identifying the Volcanic Eruption Depicted in a Neolithic Painting at Çatalhöyük, Central Anatolia, Turkey. Plos One, 9(1), 1-10. DOI: 10.1371/journal.pone.0084711.
 • Sert, A. N. ve Karacaoglu, S. (2018). Müzelerdeki Hizmet Kalitesinin Memnuniyet Algısı ve Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örnegi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2), 103-122.
 • Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2. Baskı). Konektikıt: Graphics.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Ware, C. (2011). Information Visualization: Perception For Design (2. Baskı). San Fransisko: Morgan Kaufmann.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Kansu Özden 0000-0001-5677-3932

Publication Date February 18, 2022
Published in Issue Year 2022Issue: 7

Cite

APA Özden, K. (2022). Müzelerde Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımı: Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Frankfurt Tarih Müzesi’nin Karşılaştırılması. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(7), 151-178. https://doi.org/10.46372/arts.1053606

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1