Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tuhaf Zamanlar: Çağdaş Sanatta Yabancılaşma ve Covid-19 Salgın Süreci

Year 2021, Issue: 6, 210 - 226, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.939673

Abstract

Çağın insanı Covid-19 salgını sebebiyle ilk kez izole olma deneyimine maruz kalmıştır. Bu durum, modern bireyin bilincinde aşamalarla gerçekleştiği görülen yabancılaşma süreci için farklı bir eşik olarak değerlendirilmektedir. Yabancılaşma; modern yaşam getirilerinin geleneksel değerleri işlevsiz kılmasıyla, bireyin içine çekildiği yeni olasılıkları tanımlamaktadır. Bu yönde öncü sanatçıların, modern dönemler itibariyle yabancılaşma etkisi altına girdikleri ve toplum bilincinin yansıması olarak tanımlanabilecek üretimlerde bulundukları görülmüştür. Gerçekte görülen ve sanat yapıtından yansıyan dünya görüntüsünün ayrımı, sanatçının dolayısıyla toplumun bilinç ötesinden haber vermektedir. Dönüşen dünya içinde ve toplumun bir parçası olarak sanatçı birey, bu yönde duyarlılık geliştirmiş, sanat yapıtlarını psikolojik olduğu kadar sosyolojik eksen üzerinden tanımlamıştır. Araştırma temel problem olarak; yabancılaşma kavramının Covid-19 salgın süreci dönüşümü ve zorunlu olarak yabancılaşan bireyin sanat üretimlerine yansımalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, tarihsel çizgide düşünürlerin yabancılaşma kavramına yönelik yaklaşımları ve Covid-19 salgını süresince izolasyona maruz kalan çağdaş sanatçıların üretimlerinden örnekleri incelemektedir.

References

 • Agamben, G. (2020, 27 Şubat). Covid-19: Gerekçesiz Bir Acil Durumun Yarattığı İstisna Hali. Terrabayt. https://terrabayt.com/covid19/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-yarattigi-istisna-hali/. Erişim Tarihi: 10 Mart 2021
 • Aldunate, C. (2020). Covid Series [Tuval Üzerine Yağlıboya]. Kunst.cl, Santiago. https://kunst.cl/collections/carmen-aldunate. Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Berman, M. (2009). Özgünlüğün Politikası (Çev. N. Yıldız). İstanbul: Sel.
 • Butler, J. (2020, 20 Mart). Kapitalizmin Sınırları Var. Terrabayt. https://terrabayt.com/dusunce/kapitalizmin-sinirlari-var/. Erişim Tarihi: 15 Mart 2021
 • Cezanne, P. (1875). The Bathers [Tuval Üzerine Yağlıboya]. The Metropolitan Museum of Art, New York. https://www.pivada.com/paul-cezanne-yikananlar-1874-1875. Erişim Tarihi: 05 Nisan 2021
 • Cuthand, R. (2011). Sars [Karışık Teknik Uygulamaları]. Edmonto. https://www.artsy.net/artwork/ruth-cuthand-sars. Erişim Tarihi: 04 Nisan 2021
 • Cuthand, R. (2020). Survival: Covid-19 Mask No. 1[Karışık Teknik Uygulamaları]. https://www.artsy.net/artwork/ruth-cuthand-covid-19-mask-no-dot-1. Erişim Tarihi: 04 Nisan 2021
 • Cuthand, R. (2021, Mayıs). Trading Series. https://www.ruthcuthand.ca/trading-series/. Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2021
 • Demirer, T., Özbudun, S. (1998). Yabancılaşma. Ankara: Öteki.
 • Feleischer, M. (2004). 20. Yüzyıl Filozofları (Çev. A. Kanat). İzmir: İlya.
 • Fromm, E. (2015). Sahip Olmak Ya Da Olmak (Çev. A. Arıtan). İstanbul: Say.
 • Kaya Okursoy, M. (2021). Çağdaş Sanatta Yabancılaşma.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kılıç, S. (1984). Yabancılaşma, İnsana Karşı Toplumsal Süreç. İstanbul: Fatih.
 • Le Bon, G. (2020). Kitleler Psikolojisi (Çev. E. Kanur). İstanbul: Say.
 • Leppert, R. (2017). Sanatta Anlamın Görüntüsü (Çev. İ. Türkmen). İstanbul: Ayrıntı.
 • Mackenzie Art Gallery, (2020). Ruth Cutland- Surviving Covid-19. https://mackenzie.art/ruth-cuthand-surviving-covid-19/. Erişim Tarihi: 03 Nisan 2021
 • Marx, K. (2013). 1844 El Yazmaları (Çev. M. Belge). İstanbul: Birikim.
 • Marx, K. (2010). Yabancılaşma (Çev. K. Somer, A. Kardam). Ankara: Sol.
 • Ofluoğlu, G., Büyükyılmaz, O. (2008). Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümler. Kamu –İş, 10 (1), 113-144.
 • Raphael, (1505). The Three Graces, [Ağaç Üzerine Yağlıboya]. Musee Cond, Chantilly, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7_Cazibe_(Rafael). Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Rousseau, J. J. (2018). Toplum Sözleşmesi (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Koridor.
 • Salerno, R. A. (2003). Landscapes of Abondonment Capitalism, Modernity and Estrangement, State University of New York Press, New York.
 • Sartre, J. P. (2019). Akıl Çağı, Özgürlük Yolları1 (Çev. G. Devrim). İstanbul: Can.
 • Sezer, Ö. (2001). Bireysel Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Yabancılaşma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 1- 20.
 • Tanaka, T. (2020). Protect Yourself, [Hazır Nesne, Yerleştirme]. Japonya. https://miniature-calendar.com/201129. Erişim Tarihi: 05 Nisan 2021
 • Tanaka, T. (2021). Winter Always Turns to Spring, [Hazır Nesne, Yerleştirme]. Japonya. https://miniature-calendar.com/210301. Erişim Tarihi: 05 Nisan 2021
 • Tolan, B. (1996). Toplum Bilimlerine Giriş. Ankara: Adım.
 • Turani, A. (1999). Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi.
 • TV Boy, (2020). Three Vaccinators, [Duvar Üzerine Dijital Baskı]. Cathedral, Barcelona. https://www.tvboy.it/works/. Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Verdi, K. (2020). There Are So Many Ghosts at My Spot, [Fotoğraf]. Moskova. https://indepest.com/2020/05/31/there-are-so-many-ghosts-at-my-spot/. Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Zizek, S. (2020, 18 Mart). Gözetlemek ve Cezalandırmak mı? Evet, Lütfen!. Terrabayt. https://terrabayt.com/dusunce/gozetlemek-ve-cezalandirmak-mi-evet-lutfen/. Erişim Tarihi: 12 Nisan 2021

Interesting Times: Alieanation In Contemporary Art and Covid-19 Epidemic

Year 2021, Issue: 6, 210 - 226, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.939673

Abstract

For the first time, people of this age experienced being isolated due to the Covid-19 outbreak. This situation is considered as a different threshold for the process of alienation, which seems to take place in stages in the modern individual's consciousness. Alienation defines new possibilities into which the individual is drawn, as the returns to modern life render traditional values dysfunctional. In this direction, it has been observed that pioneering artists have been under the influence of alienation as of modern times and have made productions that can be defined as a reflection of the social consciousness. The distinction of the world image seen in reality and reflected from the work of art informs the subconscious of the artist and therefore the society. In the transforming world and as a part of the society, the artist individual developed sensitivity in this direction and defined the works of art on the sociological axis as well as psychological one. The research aims to reveal the transformation of the concept of alienation as the main problem in the Covid-19 epidemic process and the reflections of the necessarily alienated individual on art production. The study examines the approaches of thinkers in the historical line towards the concept of alienation and examples from the productions of contemporary artists who were exposed to isolation during the Covid-19 epidemic.

References

 • Agamben, G. (2020, 27 Şubat). Covid-19: Gerekçesiz Bir Acil Durumun Yarattığı İstisna Hali. Terrabayt. https://terrabayt.com/covid19/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-yarattigi-istisna-hali/. Erişim Tarihi: 10 Mart 2021
 • Aldunate, C. (2020). Covid Series [Tuval Üzerine Yağlıboya]. Kunst.cl, Santiago. https://kunst.cl/collections/carmen-aldunate. Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Berman, M. (2009). Özgünlüğün Politikası (Çev. N. Yıldız). İstanbul: Sel.
 • Butler, J. (2020, 20 Mart). Kapitalizmin Sınırları Var. Terrabayt. https://terrabayt.com/dusunce/kapitalizmin-sinirlari-var/. Erişim Tarihi: 15 Mart 2021
 • Cezanne, P. (1875). The Bathers [Tuval Üzerine Yağlıboya]. The Metropolitan Museum of Art, New York. https://www.pivada.com/paul-cezanne-yikananlar-1874-1875. Erişim Tarihi: 05 Nisan 2021
 • Cuthand, R. (2011). Sars [Karışık Teknik Uygulamaları]. Edmonto. https://www.artsy.net/artwork/ruth-cuthand-sars. Erişim Tarihi: 04 Nisan 2021
 • Cuthand, R. (2020). Survival: Covid-19 Mask No. 1[Karışık Teknik Uygulamaları]. https://www.artsy.net/artwork/ruth-cuthand-covid-19-mask-no-dot-1. Erişim Tarihi: 04 Nisan 2021
 • Cuthand, R. (2021, Mayıs). Trading Series. https://www.ruthcuthand.ca/trading-series/. Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2021
 • Demirer, T., Özbudun, S. (1998). Yabancılaşma. Ankara: Öteki.
 • Feleischer, M. (2004). 20. Yüzyıl Filozofları (Çev. A. Kanat). İzmir: İlya.
 • Fromm, E. (2015). Sahip Olmak Ya Da Olmak (Çev. A. Arıtan). İstanbul: Say.
 • Kaya Okursoy, M. (2021). Çağdaş Sanatta Yabancılaşma.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kılıç, S. (1984). Yabancılaşma, İnsana Karşı Toplumsal Süreç. İstanbul: Fatih.
 • Le Bon, G. (2020). Kitleler Psikolojisi (Çev. E. Kanur). İstanbul: Say.
 • Leppert, R. (2017). Sanatta Anlamın Görüntüsü (Çev. İ. Türkmen). İstanbul: Ayrıntı.
 • Mackenzie Art Gallery, (2020). Ruth Cutland- Surviving Covid-19. https://mackenzie.art/ruth-cuthand-surviving-covid-19/. Erişim Tarihi: 03 Nisan 2021
 • Marx, K. (2013). 1844 El Yazmaları (Çev. M. Belge). İstanbul: Birikim.
 • Marx, K. (2010). Yabancılaşma (Çev. K. Somer, A. Kardam). Ankara: Sol.
 • Ofluoğlu, G., Büyükyılmaz, O. (2008). Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümler. Kamu –İş, 10 (1), 113-144.
 • Raphael, (1505). The Three Graces, [Ağaç Üzerine Yağlıboya]. Musee Cond, Chantilly, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7_Cazibe_(Rafael). Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Rousseau, J. J. (2018). Toplum Sözleşmesi (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Koridor.
 • Salerno, R. A. (2003). Landscapes of Abondonment Capitalism, Modernity and Estrangement, State University of New York Press, New York.
 • Sartre, J. P. (2019). Akıl Çağı, Özgürlük Yolları1 (Çev. G. Devrim). İstanbul: Can.
 • Sezer, Ö. (2001). Bireysel Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Yabancılaşma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 1- 20.
 • Tanaka, T. (2020). Protect Yourself, [Hazır Nesne, Yerleştirme]. Japonya. https://miniature-calendar.com/201129. Erişim Tarihi: 05 Nisan 2021
 • Tanaka, T. (2021). Winter Always Turns to Spring, [Hazır Nesne, Yerleştirme]. Japonya. https://miniature-calendar.com/210301. Erişim Tarihi: 05 Nisan 2021
 • Tolan, B. (1996). Toplum Bilimlerine Giriş. Ankara: Adım.
 • Turani, A. (1999). Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi.
 • TV Boy, (2020). Three Vaccinators, [Duvar Üzerine Dijital Baskı]. Cathedral, Barcelona. https://www.tvboy.it/works/. Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Verdi, K. (2020). There Are So Many Ghosts at My Spot, [Fotoğraf]. Moskova. https://indepest.com/2020/05/31/there-are-so-many-ghosts-at-my-spot/. Erişim Tarihi: 06 Nisan 2021
 • Zizek, S. (2020, 18 Mart). Gözetlemek ve Cezalandırmak mı? Evet, Lütfen!. Terrabayt. https://terrabayt.com/dusunce/gozetlemek-ve-cezalandirmak-mi-evet-lutfen/. Erişim Tarihi: 12 Nisan 2021

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Art
Journal Section Research Articles
Authors

N.müge SELÇUK
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1696-1810
Türkiye


Merve KAYA
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7634-1253
Türkiye

Publication Date September 16, 2021
Published in Issue Year 2021Issue: 6

Cite

APA Selçuk, N. & Kaya, M. (2021). Tuhaf Zamanlar: Çağdaş Sanatta Yabancılaşma ve Covid-19 Salgın Süreci . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , (6) , 210-226 . DOI: 10.46372/arts.939673