Research Article
BibTex RIS Cite

Mat Makro Kristal Sırlarda Oksit ve Boyaların Yüzey Görünümüne Etkisi

Year 2021, Issue: 6, 78 - 94, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.900357

Abstract

Artistik sır çeşitleri arasında yer alan mat makro kristal sırlar; çiçek demeti şeklindeki görüntüsü, yüzeyine dikkatlice bakıldığında ortaya çıkan üç boyut etkisi ve parlaklığıyla birçok seramik sanatçısı ve izleyicisini kendine çekmektedir. Mat kristal sırlar, makro kristal sırlardan farklı olarak erime derecesine ulaştığında tamamen eriyemez, bunun sonucu olarak sayısız küçük kristal bir araya gelir ve mat kristal çekirdekleri oluşturur. Pişirim sırasında; fırın programından, pişirim derecesine, fırın atmosferine kadar pek çok değişkenden etkilenebilmektedir. Araştırma; ağırlıklı olarak laboratuvar çalışmasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Mat sır ve kristal sır reçetelerinden yola çıkılarak ana baz sır reçetesi oluşturulmuş, bu reçete farklı fırın programlarında ve soğuma süreleri ile denenmiştir. Kristal boyutu ve yüzey özelliğine göre ana baz reçete belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında, artan oranlarda sıriçi boya ve metal oksit ilavesi yapılarak reçeteler hazırlanmış, çıkan sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı, sıriçi boya ve metal oksit kullanımının mat makro kristal sırlardaki etkisini incelemektir.

References

 • Arcasoy, A. (1988). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Anasanat Dalı.
 • Arcasoy, A. ve Başkırkan, H. (2020). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Literatür.
 • Bloomfield, L. (2020). The New Ceramics Special Effect Glazes. Londra: Bloomsbury.
 • Cooper, E. (2010). Seramik Sır Reçeteleri El Kitabı (Çev. Z. Mete). İzmir: Karakalem Kitabevi.
 • Creber, D. (2015). Crystalline Glazes (2. Baskı). Londra: Bloomsbury.
 • Erdem, B. C. (2010). İndirgen Atmosferde Kristal Sırlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kayseri.
 • Erkmen, H. (2007). Makro-Kristal Sır Araştırma ve Uygulamaları (1200OC – 1300OC). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Eser Metni). Minmar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, S. (2005). Kristal Sırlı Porselen Vazolar. Seramik Federasyonu Dergisi, Seramik Türkiye, 08, 106-111.
 • Genç, S. (2013). Artistik Seramik Sırları Sır Sanatı. İstanbul: Boyut Matbaacılık A.Ş.
 • Mete, Z. (2020). Seramik Kimyası. İzmir: Tibyan .
 • Price, J. ve Price, L. (2003). The Art of Crystalline Glazing Basic Techniques. Wisconsin: Krause.

The Effect of Oxide and Pigments on the Surface Appearance in Matte Macro Crystalline Glazes

Year 2021, Issue: 6, 78 - 94, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.900357

Abstract

Matte macro crystalline glazes are a kind of the artistic glaze types. Its appearance in the form of a bunch of flowers attracts many ceramic artists and art lovers with its three-dimensional effect and brightness on its surface. Matte macro crystalline glazes are not completely melted at the melting point. Numerous tiny crystals come together and form matte crystalline core. During the firing; can be affected by many variables such as the kiln program, firing temperature, kiln atmosphere. This study is mainly carried out on laboratory research. Based on the matte glaze and crystalline glaze recipes, the base glaze recipe was formed. This recipe was tested with different kiln programs and cooling processes. The base recipe has been determined according to the crystalline size and surface properties. Within the scope of this study, recipes were prepared by adding in-glaze pigments and metal oxides at increasing amount and the results were analyzed comparatively. The aim of the research is to examine the effect of in-glaze pigment and metal oxides on matte macro crystalline glazes.

References

 • Arcasoy, A. (1988). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Anasanat Dalı.
 • Arcasoy, A. ve Başkırkan, H. (2020). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Literatür.
 • Bloomfield, L. (2020). The New Ceramics Special Effect Glazes. Londra: Bloomsbury.
 • Cooper, E. (2010). Seramik Sır Reçeteleri El Kitabı (Çev. Z. Mete). İzmir: Karakalem Kitabevi.
 • Creber, D. (2015). Crystalline Glazes (2. Baskı). Londra: Bloomsbury.
 • Erdem, B. C. (2010). İndirgen Atmosferde Kristal Sırlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kayseri.
 • Erkmen, H. (2007). Makro-Kristal Sır Araştırma ve Uygulamaları (1200OC – 1300OC). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Eser Metni). Minmar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, S. (2005). Kristal Sırlı Porselen Vazolar. Seramik Federasyonu Dergisi, Seramik Türkiye, 08, 106-111.
 • Genç, S. (2013). Artistik Seramik Sırları Sır Sanatı. İstanbul: Boyut Matbaacılık A.Ş.
 • Mete, Z. (2020). Seramik Kimyası. İzmir: Tibyan .
 • Price, J. ve Price, L. (2003). The Art of Crystalline Glazing Basic Techniques. Wisconsin: Krause.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Betul Karakaya

Özlem Taşpınar Şentürk 0000-0002-1641-5919

Publication Date September 16, 2021
Published in Issue Year 2021Issue: 6

Cite

APA Karakaya, B., & Taşpınar Şentürk, Ö. (2021). Mat Makro Kristal Sırlarda Oksit ve Boyaların Yüzey Görünümüne Etkisi. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(6), 78-94. https://doi.org/10.46372/arts.900357

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1