Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Literary Diplomacy: Literature As A Tool Of Public Diplomacy in Turkey

Year 2021, Issue: 6, 14 - 40, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.888247

Abstract

This work aims to study the relation of literature to public diplomacy within representative contexts and to investigate it from translation activities to literature festivals. Literary texts and literature festivals as part of cultural activities, in which public diplomacy conducted by means of soft power finds a wide field of use, constitute a significant medium to acquaint people of other nations with the cultural heritage and human nature of nations. In this work, following a discussion on cultural diplomacy, the concept of literary diplomacy will be explained and the potential of its utilization in Turkey in regards to various examples will be studied through literature survey. Furthermore, the implementation of literature as a tool of public diplomacy via historical and contemporary examples will be presented. Concluding remarks will be made on literature's function of relationship building and its position as an agent of universal peace. In particular, points where public diplomacy and literature intersect and enhance each other and their scopes of application will be laid out in this work.

References

 • Anadolu Ajansı (2017, 3 Ekim). Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' başladı. https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/uluslararasi-istanbul-siir-ve-edebiyat-festivali-basladi/926223 Erişim tarihi: 15 Kasım 2020
 • Belanger, L. (1999). Redefining cultural diplomacy: Cultural security and foreign policy in Canada. Political Psychology, 20(4), 677-699.
 • Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. The aNNalS of the american academy of Political and Social Science, 616(1), 78-93.
 • Clarke, D. (2016). Theorising the role of cultural products in cultural diplomacy from a cultural studies perspective. International journal of cultural policy, 22(2), 147-163. Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2010). PR strategy and application: Managing influence. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
 • Cowan, G., & Arsenault, A. (2008). Moving from monologue to dialogue to collaboration: The three layers of public diplomacy. The annals of the American academy of political and social science, 616(1), 10-30. DOI: 10.17680/akademia.v4i1.5000080313
 • Fatima, N., & Khan, Z. A. (2018). Soft Power and Cultural Diplomacy as Counter-Terrorism Measure in Contemporary International Politics. Global Social Sciences Review, 3(2), 1-20.
 • Felski, R. (2013). Edebiyat Ne İşe Yarar?. (Çev. E. Ayhan). İstanbul: Metis. Filstrup, J. M. (1976). Franklin book programs/Tehran. International Library Review, 8(4), 431-450.
 • Haddadian-Moghaddam, E. (2016). The Cultural Cold War and the Circulation of World Literature: Insights from Franklin Book Programs in Tehran. Journal of World Literature, 1(3), 371-390.
 • Herman, E. S. & Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. (Çev. E. Abadoğlu). İstanbul: BGST.
 • Hobsbawm, E. (2006). Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı. (Çev. Y. Aloğan). İstanbul: Everest.
 • Hobsbawm, E. (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm. (Çev. O. Akınhay). İstanbul: Agora.
 • Holden, J., Briggs, R., Jones, S., & Bound, K. (2007). Cultural Diplomacy. London: Demos.
 • İskit, T. (2007). Diplomasi: tarihi, teorisi, kurumları ve uygulaması. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Kalın, İ. (2011). Soft power and public diplomacy in Turkey. Perceptions: Journal of International Affairs, 16(3), 5-23.
 • Kınlı, O. (2006). Osmanlı’da Modernleşme ve Diplomasi. Ankara: İmge.
 • L'Etang, J. (2009). Public relations and diplomacy in a globalized world: An issue of public communication. American Behavioral Scientist, 53(4), 607-626.
 • McClory, J. (2017). The Soft Power 30: A global ranking of soft power. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The_Soft_Power_30_Report_2017-1.pdf
 • McClory, J. (2018). The Soft Power 30: A global ranking of soft power. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf McClory, J. (2019). The Soft Power 30: A global ranking of soft power. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
 • Melissen, J. (Ed.). (2005). The new public diplomacy . New York: Palgrave Macmillan.
 • Nawotka, E. (2013, 23 Ağustos). What Role Can Literature Play in Cultural Diplomacy?. Publishing Perspectives. https://publishingperspectives.com/2013/08/what-role-can-literature-play-in-cultural-diplomacy/ Erişim tarihi: 15 Kasım 2020
 • Nye, Jr. J.S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The annals of the American academy of political and social science, 616(1), 94-109.
 • Özkan, A. (2015). Strategic Practices Of Public Diplomacy Policies In Educational Field And Turkey’s Potential For Cultural Diplomacy. Erciyes İletişim Dergisi, 4(1), 2-12.
 • Pajtinka, E. (2014). Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations. Politické vedy, 17(4), 95-108.
 • Pasternak, B. (2014). Doktor Jivago. (Çev. H. Arslan). İstanbul: Yapı Kredi. Radikal (2008, 14 Ekim). Frankfurt Kitap Fuarı açıldı. http://www.radikal.com.tr/kultur/frankfurt-kitap-fuari-acildi-903400/ Erişim tarihi: 06 Kasım 2020
 • Robbins, L, S. (2007). Publishing American Values: The Franklin Book Programs as Cold War Cultural Diplomacy. Library Trends 55(3), 638–650.
 • Sancar, G. A. (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta.
 • Schneider, C. P. (2006). Cultural diplomacy: Hard to define, but you'd know it if you saw it. The Brown journal of world affairs, 13(1), 191-203.
 • Signitzer, B. & Wamser, C. (2006). Public diplomacy: A specific governmental public relations function. C. Botan & V. Hazelton (Ed.). Public relations theory II, (s. 435-464). London: Routledge.
 • South China Morning Post (2019). Pen is mightier than the sword: Novelists help China’s soft power push in Latin America. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1804521/pen-mightier-sword-novelists-help-chinas-soft-power Erişim tarihi: 06 Ekim 2019
 • Şüküran, M. Ö. (2019). Umut için bir barınak: edebiyat. Varlık Dergisi, 1340, 13-16.
 • Tuncer, H. (1991). Eski ve Yeni Diplomasi. Ankara: Ümit.
 • Uygur, N. (2003). Kültür Kuramı. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Ünal, U. (2019). International Publishing Practices Within Turkey's Cultural Diplomacy. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 609-645.
 • Ünalmış, A. N. (2019). Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (91), 137-159.
 • Yıldırım, G. (2015). Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi. İstanbul: Beta.

Edebiyat Diplomasisi: Türkiye’de Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Edebiyat

Year 2021, Issue: 6, 14 - 40, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.888247

Abstract

Günümüzde devletlerin dış politika hedeflerini etkili bir şekilde savunabilmeleri, kamuoyunun ve hedef kitlelerinin yanında hedef kitlelerinin iletişimde olduğu çevreyi ne ölçüde etkilediğiyle yakından ilişkilidir. Bu anlamda karşılıklı müzakere ve iletişimin önemiyle birlikte sadece devletlerin değil, halkların da hedef kitle seçildiği ve ona göre stratejiler geliştirdiği kamu diplomasisi faaliyetleri, uzun vadede barışa hizmet ederek, güven tesis etmenin ön koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu faaliyetlerde kültürel alandan gündelik hayata değin pek çok pratikler dizisi önemli bir rol oynar. Bu çalışmanın amacı, edebiyatın kamu diplomasisiyle ilişkisini güncel örnekler bağlamında araştırmak, çeviri faaliyetlerinden edebiyat festivallerine değin incelemektir. Yumuşak güç kullanılarak icra edilen kamu diplomasisinin yaygın bir kullanım alanı bulduğu kültürel faaliyetler içerisinde yer alan edebiyat metinleri, edebiyat festivalleri, ülkelerin kültürel mirasını, insan olma hallerini diğer ülkelerin insanlarına tanıtmak ve etkileşim haline geçmek için mühim bir alanı teşkil etmektedir. Kültürel diplomasi sonrası ele alınacak edebiyat diplomasisi kavramı açıklanarak, bunun Türkiye’de hangi örnekler bağlamında ele alınabileceğini tartışacak olan çalışmada, tarihsel ve güncel örnekler üzerinden edebiyatın bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanılması, edebiyatın ilişki inşası işlevi ve evrensel bir barış aracı olarak konumu irdelenmeye çalışılacaktır. Araştırmada özel olarak kamu diplomasisi ve edebiyatın kesişen, birbirini destekleyen noktaları ve kullanım alanları serimlenmiş, hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiği gösterilmeye çalışılmıştır.

References

 • Anadolu Ajansı (2017, 3 Ekim). Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' başladı. https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/uluslararasi-istanbul-siir-ve-edebiyat-festivali-basladi/926223 Erişim tarihi: 15 Kasım 2020
 • Belanger, L. (1999). Redefining cultural diplomacy: Cultural security and foreign policy in Canada. Political Psychology, 20(4), 677-699.
 • Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. The aNNalS of the american academy of Political and Social Science, 616(1), 78-93.
 • Clarke, D. (2016). Theorising the role of cultural products in cultural diplomacy from a cultural studies perspective. International journal of cultural policy, 22(2), 147-163. Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2010). PR strategy and application: Managing influence. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
 • Cowan, G., & Arsenault, A. (2008). Moving from monologue to dialogue to collaboration: The three layers of public diplomacy. The annals of the American academy of political and social science, 616(1), 10-30. DOI: 10.17680/akademia.v4i1.5000080313
 • Fatima, N., & Khan, Z. A. (2018). Soft Power and Cultural Diplomacy as Counter-Terrorism Measure in Contemporary International Politics. Global Social Sciences Review, 3(2), 1-20.
 • Felski, R. (2013). Edebiyat Ne İşe Yarar?. (Çev. E. Ayhan). İstanbul: Metis. Filstrup, J. M. (1976). Franklin book programs/Tehran. International Library Review, 8(4), 431-450.
 • Haddadian-Moghaddam, E. (2016). The Cultural Cold War and the Circulation of World Literature: Insights from Franklin Book Programs in Tehran. Journal of World Literature, 1(3), 371-390.
 • Herman, E. S. & Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. (Çev. E. Abadoğlu). İstanbul: BGST.
 • Hobsbawm, E. (2006). Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı. (Çev. Y. Aloğan). İstanbul: Everest.
 • Hobsbawm, E. (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm. (Çev. O. Akınhay). İstanbul: Agora.
 • Holden, J., Briggs, R., Jones, S., & Bound, K. (2007). Cultural Diplomacy. London: Demos.
 • İskit, T. (2007). Diplomasi: tarihi, teorisi, kurumları ve uygulaması. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Kalın, İ. (2011). Soft power and public diplomacy in Turkey. Perceptions: Journal of International Affairs, 16(3), 5-23.
 • Kınlı, O. (2006). Osmanlı’da Modernleşme ve Diplomasi. Ankara: İmge.
 • L'Etang, J. (2009). Public relations and diplomacy in a globalized world: An issue of public communication. American Behavioral Scientist, 53(4), 607-626.
 • McClory, J. (2017). The Soft Power 30: A global ranking of soft power. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The_Soft_Power_30_Report_2017-1.pdf
 • McClory, J. (2018). The Soft Power 30: A global ranking of soft power. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf McClory, J. (2019). The Soft Power 30: A global ranking of soft power. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
 • Melissen, J. (Ed.). (2005). The new public diplomacy . New York: Palgrave Macmillan.
 • Nawotka, E. (2013, 23 Ağustos). What Role Can Literature Play in Cultural Diplomacy?. Publishing Perspectives. https://publishingperspectives.com/2013/08/what-role-can-literature-play-in-cultural-diplomacy/ Erişim tarihi: 15 Kasım 2020
 • Nye, Jr. J.S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The annals of the American academy of political and social science, 616(1), 94-109.
 • Özkan, A. (2015). Strategic Practices Of Public Diplomacy Policies In Educational Field And Turkey’s Potential For Cultural Diplomacy. Erciyes İletişim Dergisi, 4(1), 2-12.
 • Pajtinka, E. (2014). Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations. Politické vedy, 17(4), 95-108.
 • Pasternak, B. (2014). Doktor Jivago. (Çev. H. Arslan). İstanbul: Yapı Kredi. Radikal (2008, 14 Ekim). Frankfurt Kitap Fuarı açıldı. http://www.radikal.com.tr/kultur/frankfurt-kitap-fuari-acildi-903400/ Erişim tarihi: 06 Kasım 2020
 • Robbins, L, S. (2007). Publishing American Values: The Franklin Book Programs as Cold War Cultural Diplomacy. Library Trends 55(3), 638–650.
 • Sancar, G. A. (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta.
 • Schneider, C. P. (2006). Cultural diplomacy: Hard to define, but you'd know it if you saw it. The Brown journal of world affairs, 13(1), 191-203.
 • Signitzer, B. & Wamser, C. (2006). Public diplomacy: A specific governmental public relations function. C. Botan & V. Hazelton (Ed.). Public relations theory II, (s. 435-464). London: Routledge.
 • South China Morning Post (2019). Pen is mightier than the sword: Novelists help China’s soft power push in Latin America. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1804521/pen-mightier-sword-novelists-help-chinas-soft-power Erişim tarihi: 06 Ekim 2019
 • Şüküran, M. Ö. (2019). Umut için bir barınak: edebiyat. Varlık Dergisi, 1340, 13-16.
 • Tuncer, H. (1991). Eski ve Yeni Diplomasi. Ankara: Ümit.
 • Uygur, N. (2003). Kültür Kuramı. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Ünal, U. (2019). International Publishing Practices Within Turkey's Cultural Diplomacy. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 609-645.
 • Ünalmış, A. N. (2019). Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (91), 137-159.
 • Yıldırım, G. (2015). Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi. İstanbul: Beta.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary, Communication
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Özkan YILDIRIM
Marmara University
0000-0003-3343-1950
Türkiye

Publication Date September 16, 2021
Published in Issue Year 2021Issue: 6

Cite

APA Yıldırım, M. Ö. (2021). Edebiyat Diplomasisi: Türkiye’de Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Edebiyat . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , (6) , 14-40 . DOI: 10.46372/arts.888247